Vārda dienu svin: Nameda, Visvaldis, Ritvaldis
   Afiša: Lasīt
Ievietots 03.11.2010 08:25:21

Skrundas novada kultūras pasākumu kalendāru var APSKATĪT ŠEIT


Skrundas novada pašvaldība, adrese Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, pamatojoties uz 11.04.2018. pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas lēmumu (prot. 3.1/3), organizē pašvaldības nekustamo īpašumu nomas tiesību izsoles:

  1. Centra Garāžas Nr. 4, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs: 6268 003 0152 006. Sākotnējā cena EUR 0,15 par 1 m2 (piecpadsmit centi) bez PVN. IZSOLES NOTEIKUMI
  2. Angārs “Torņpumpuri”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6268 003 0152 006. Sākotnējā cena EUR 0,15 par 1 m2 (piecpadsmit centi) bez PVN. IZSOLES NOTEIKUMI

Izsoļu laiks 11.05.2018. plkst. 10.00, 10.15.

Izsoļu vieta – Skrundas novadā, Skrundā, Raiņa ielā 11.

Izsoļu dalībnieku reģistrācija līdz 10.05.2018. plkst. 16.00.

Izsoļu veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.


Iespēja Skrundā iegūt kvalifikāciju "Aprūpētājs"

Rīgas 1. medicīnas koledža aicina pieteikties mācībām speciālista kvalifikācijas “Aprūpētājs” iegūšanai Skrundā. Mācības ilgs aptuveni gadu, un to beidzējiem tiks piešķirts otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis. Mācību laikā tiks maksāta stipendija. LASĪT VAIRĀK


2014. gada 21. februārī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 71 ”Noteikumi par uzturlīdzekļu izmaksu”, kas paredz samazināt administratīvo slogu personām, kuras iesniedz iesniegumu par uzturlīdzekļu saņemšanu no Uzturlīdzekļu garantiju fonda. LASĪT VAIRĀK.


SIA Eko Kurzeme informē


   

KAD?

KUR?

KAS NOTIEK?

PAPILDU INFORMĀCIJA

no 1. līdz 27. aprīlim

 

Nīkrāces bibliotēkā Ilzes Zaneribas rokdarbu izstāde: "Trīs laimīgie zaķi un viņu draugi"  
no 2. līdz 27. aprīlim Raņķu bibliotēkā Ingas Ezerietes foto izstāde "Dabas mainīgā burvība".  
no 2. līdz 27. aprīlim Raņķu bibliotēkā Aprīlis sulas mēnesis - literārā izstāde par sulām un raņķenieku sulas krūžu izstāde.  
no 3. līdz 28. aprīlim Nīkrāces atpūtas centrā Skrundas Mākslas studijas dalībnieku gobelēnu izstāde.  
no 3. līdz 30. aprīlim Antuļu bibliotēkā Izstāde "Danas Šperlingas 100 tamborētās rotaļlietas".  
no 5. līdz 25. aprīlim Rudbāržu bibliotēkā Izstāde „Āfrikas atbalss Latvijā”. Alda Zalgaucka koka skulptūru kolekcija.  
no 23. līdz 27. aprīlim Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā Jauniešu dienas talka. AFIŠA

24423505

(Eva Behmane)

25. aprīlī

plkst. 18.00

Skrundas kultūras nama mazajā zālē Vingrošanas nodarbība. Tās ir bez maksas un notiek katru trešdienu.  

26. aprīlī

plkst. 12.30

Skrundas vidusskolā Ventspils Mūzikas vidusskolas audzēkņu koncertlekcija. AFIŠA  

26. aprīlī

plkst. 13.30

Skrundas kultūras nama mazajā zālē Latvijas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa tikšanās ar Skrundas novada iedzīvotājiem.   

26. aprīlī

plkst. 16.00

Skrundas kultūras nama mazajā zālē Tikšanās ar aktieri, dziesmu autoru un dziedātāju Vari Vētru. Pasākums notiks kultūras nama mazajā zālē. Visi mīļi gaidīti!  

26. aprīlī

plkst. 19.00

Rudbāržu sporta zālē Vingrošanas nodarbība. Vingrošanu vada Inese Ivāne. Maksa 1 EUR.

29427990

(Inese Ivāne)

28. aprīlī Skrundas novadā Lielā Talka.  

28. aprīlī

no plkst. 13.30

Skrundas kultūras namā Skrundas jauniešu dienas aktivitātes. AFIŠA

26073329

(Sintija Kampara)

28603295

(Anete Bivbāne)

28. aprīlī

plkst. 18.00

Nīkrāces atpūtas centrā Nīkrāces sieviešu ansamblis "Diantus" savu 10. jubileju atzīmēs ar sirsnīgu koncertu, uz kuru tiek aicināts ikviens klausītājs, kam sirdij tuva dziesma. AFIŠA

22470402

(Inga Ezeriete)

4. maijā

plkst. 12.00

Pie Skrundas muižas Baltā galdauta svētki. Aicināsim visus pie saimes galda, lai kopā svinētu Latvijas svētkus. Ja vēlies, piedalies ar savu cienastu! AFIŠA  

4. maijā

plkst. 12.00

Raņķu pasākumu zālē

Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena un Baltā galdauta svētki.

Uzstāsies Snēpeles amatierteātris ar L. Stumbres izrādi "Plīvurītis ar punktiņiem".

Baltā galdauta stāsts - aicinām paņemt līdzi kādu senu Raņķu un savas dzimtas fotogrāfiju un mazu cienastiņu. 

Ieeja bez maksas.

Pasākuma laikā tiks fotografēts, un fotogrāfijas tiks izmantotas Skrundas novada un Raņķu pakalpojumu pārvaldes publicitātes vajadzībām

AFIŠA

29359243

(Dace Pušīlova)

5. maijā

plkst. 11.00

Skrundas pilskalnā

Ikgadējais skrējiens "Skrundas pilskalns 2018". 

AFIŠA

NOLIKUMS

29570360

(Aivita Staņeviča)

7. maijā

plkst. 17.30

Skrundas bibliotēkas telpās Dāmu klubiņā sezonas noslēguma pasākums. Gatavosim un baudīsim dažādas vafeles

29427990

(Inese Ivāne)

9. maijā

plkst. 8.30

Nīkrāces Veselības punktā Pieņems dr. Āboliņš.  

10. maijā

plkst. 15.00

pie Raņķu pakalpojumu pārvaldes Skrundas novada svētku atklāšanas pasākums, piedaloties Skrundas novada domes priekšsēdētājai Loretai Robežniecei un dziedātājam Ainaram Bumbierim. AFIŠA  

10. maijā

plkst. 15.30

Raņķu pasākumu zālē Skrundas novada svētku koncerts "Lakstīgalu laikā". AFIŠA  

10. maijā

plkst. 19.00

Rudbāržu sporta zālē Vingrošanas nodarbība. Vingrošanu vada Inese Ivāne. 
Maksa 1 EUR.

29427990

(Inese Ivāne)

no 10. līdz 13. maijam Skrundas novadā

Skrundas novada svētki.

SVĒTKU PROGRAMMA

Konkursa "Siera garduma vēstījums nākamai paaudzei" NOLIKUMS

Skrundas novada mājražotājus un citus tirgotājus aicinām pieteikties amatnieku tirdziņam. Pasākumam var pieteikties, tikai aizpildot un nosūtot anketu uz e-pasta adresi: skrundassvetki@inbox.lv vai zvanot Gunita Bivbāne pa tālruni 26114629. Pieteikuma veidlapas atrodamas: http://www.skrunda.lv/skrundas_svetki.php

 

 

komentāri 12

Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv