Vārda dienu svin: Velta, Velda
   

Afiša: Lasīt
Ievietots 03.11.2010 08:25:21

Skrundas novada kultūras pasākumu kalendāru var APSKATĪT ŠEIT


Skrundas novada pašvaldība, adrese Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, pamatojoties uz 20.10.2017. pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas lēmumu (prot. 2.1.1/18), organizē pašvaldības nekustamā īpašuma „Pagasta padome”, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6268 003 0151 001 ar kopējo platību 26,5 m2, telpas Nr.1 nomas tiesību izsoli. Izsoles nosacītā cena par 1 m2 ir EUR 0,43 (četrdesmit trīs centi).

Izsoles laiks 23.11.2017. plkst. 10:00.

Izsoles vieta – Skrundas novadā, Skrundā, Raiņa ielā 11.

Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 22.11.2017. plkst. 16:00.

Izsoles veids- mutiska izsole ar augšupejošu soli.

NOTEIKUMI UN PIETEIKUMS


Iespēja Skrundā iegūt kvalifikāciju "Aprūpētājs"

Rīgas 1. medicīnas koledža aicina pieteikties mācībām speciālista kvalifikācijas “Aprūpētājs” iegūšanai Skrundā. Mācības ilgs aptuveni gadu, un to beidzējiem tiks piešķirts otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis. Mācību laikā tiks maksāta stipendija. LASĪT VAIRĀK


2014. gada 21. februārī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 71 ”Noteikumi par uzturlīdzekļu izmaksu”, kas paredz samazināt administratīvo slogu personām, kuras iesniedz iesniegumu par uzturlīdzekļu saņemšanu no Uzturlīdzekļu garantiju fonda. LASĪT VAIRĀK.


SIA Eko Kurzeme informē


   

KAD?

KUR?

KAS NOTIEK?

PAPILDU INFORMĀCIJA

no 3. oktobra Skrundas kultūras nama vestibilā

Izstāde rokfestivālam “Saldus Saule” – 30.

Saldus pilsētas bibliotēkas darbinieku vairāku mēnešu pētījums par rokfestivāla "Saldus Saule" vēsturisko hronoloģiju. Planšetēs izvietota informācija par nozīmīgākiem faktiem, tos ilustrējot ar fotogrāfijām un preses publikācijām.

63331556, 20284888

(Dita Ņuņēvica)

no 3. līdz 24.novembrim Raņķu pasākumu zālē Skrundas mākslas studijas darbu izstāde enkaustikas tehnikā.

26568403

(Aija Zeme)

no 6. līdz 26.novembrim Nīkrāces atpūtas centrā Skatāma Kārļa Dazarta gleznu izstāde.

22470402

(Inga Ezeriete)

no 13. līdz 24.novembrim Rudbāržu bibliotēkā Izstāde "Astrīdai Lindgrēnei - 110 ".

29928239

(Mārīte Kviese)

no 22. līdz 24.novembrim Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā "Šujam šalles" - pievienojies! AFIŠA

24423505

(Eva Behmane)

23. novembrī

plkst. 16.00

Jaunmuižas pamatskolas zālē

Tikšanās ar latviešu mūziķi, folkloristi un pedagoģi, grupas "Ilģi" dibinātāju un dalībnieci Ilgu Reiznieci.

Pēc tikšanās būs iespēja visiem interesentiem izlocīt kājas latvju dančos.

63354039

(Sandra Balcere)

25. novembrī

Skrundas pilsētā

Svecīšu vakars pilsētas kapsētās:

  • Plkst. 15.00 - Sila kapos;
  • Plkst. 16.00 - Baznīcas kapos.
 
25. novembrī Raņķu pagastā Mirušo piemiņas dienā aicinām nolikt svecītes piederīgajiem Irbes, Priednieku un Mazgaraušu kapos.

26568403

(Aija Zeme)

25. novembrī Skrundas pagastā Mirušo piemiņas dienā aicinām nolikt svecītes piederīgajiem Vadžu, Dobeļu, Rozu, Pastaru un Klūgu kapos.  

25. novembrī

plkst. 10.00

Skrundas kultūras namā

Skrundas novada amatierteātru skate.

AFIŠA

Ieeja - BEZMAKSAS

63331556, 20284888

(Dita Ņuņēvica)

26. novembrī Nīkrāces pagastā Mirušo piemiņas dienā aicinām nolikt svecītes piederīgajiem Purvkroga, Miera, Tukuma, Priednieku,  Līgutu un Nīkrāces kapos.

26665663

(Ilona Rītiņa)

4. decembrī

plkst. 17.30

Skrundas p/a "Sociālais dienests" telpās

Skrundas Dāmu klubiņa pasākums Skrundas p/a "Sociālais dienests" telpās, Kalēju ielā 4.
Nodarbību tēma - Kārumi un mazas dāvaniņas savām rokām.

Lūgums par dalību iepriekš pieteikties pa tālr. 29427990 (Inese)

29427990

(Inese Ivāne)

13. decembrī

plkst. 9.00

Nīkrāces Veselības punktā Pieņems dr. Āboliņš.

29427990

(Inese Ivāne)

13. decembrī

No plkst. 10.00-17.00

Skrundā, Kuldīgas ielā 4 (pie Latvijas aptiekas)

Mobilā diagnostika - rentgens, kardiogramma, mamogrāfija. Lūdzam veikt PIERAKSTU uz noteiktu laiku pa tālruni 27020119. 

AFIŠA

 

 

komentāri 3

Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv