Vārda dienu svin: Junora, Anšlavs
   Afiša: Lasīt
Ievietots 03.11.2010 08:25:21

Skrundas novada kultūras pasākumu kalendāru var APSKATĪT ŠEIT


Nomas tiesību izsole

Skrundas novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma – “Dārzi purvā”, Skrundas pagastā nomas tiesību izsoli. Sākotnējā cena: 35,00 EUR (piecdesmit eiro) par 1 ha gadā bez pievienotās vērtības nodokļa (kopējā platība: 26,7946 ha).

Izsoles laiks: 15.06.2017. plkst. 10.00.

Izsoles vieta: Skrundā, Raiņa ielā 11.

Izsoles dalībnieku reģistrācija: līdz 14.06.2017. plkst. 16.00.

Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli.

IZSOLES NOTEIKUMI


Nekustamā īpašuma izsole

Skrundas novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Dārza ielā 8-4, Skrundā – izsoli. Nosacītā cena: 3100,00 EUR (trīs tūkstoši viens simts euro).

Izsoles laiks: 08.06.2017. plkst. 10.00.

Izsoles vieta: Skrundā, Raiņa ielā 11.

Izsoles dalībnieku reģistrācija: līdz 07.06.2017. plkst. 16.00.

Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli.

IZSOLES NOTEIKUMI


Novuss Nīkrācē

Nīkrāces Atpūtas centrā otrdienās un trešdienās no plkst. 16.00–18.00 notiek treniņi novusā. Treniņi  ir bez maksas. Trenere Biruta Leikarte.


2014. gada 21. februārī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 71 ”Noteikumi par uzturlīdzekļu izmaksu”, kas paredz samazināt administratīvo slogu personām, kuras iesniedz iesniegumu par uzturlīdzekļu saņemšanu no Uzturlīdzekļu garantiju fonda. LASĪT VAIRĀK.


Biedrība "Venta krasti" Nīkrāces Saieta nama II stāvā katru darba dienu aicina ikvienu pagasta iedzīvotāju bez maksas saņemt lietotu apģērbu un apavus. Īpaši gaidām jaunās māmiņas, jo bērnu apģērbi ir plašā klāstā.


SIA Eko Kurzeme informē


   

KAD?

KUR?

KAS NOTIEK?

PAPILDU INFORMĀCIJA

No 22. līdz 

26. maijam

no plkst. 14.00

Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā Radošā darbnīca “Pašgatavotas pretstresa bumbiņas”.

29852292

(Baiba Eversone)

24. maijā

plkst. 10.00

Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā Vecāku klubiņa “Māmiņu skola” tikšanās.

26769098

(Sintija Stepiņa)

24. maijā

plkst. 17.00

Skrundas kultūras namā Skrundas Mūzikas skolas mācību gada noslēguma koncerts

28327883

(Dita Ņuņēvica)

26. maijā

plkst. 12.00

Nīkrāces Atpūtas centrā Projekta ''Čaklie pirkstiņi Nīkrācē!" ietvaros projekta dalībniekiem tiks dalīti stādāmmateriāli un darba rīki. Piedalīsies Borisa un Ināras Teterevu fonda pārstāvji.

29427990

(Inese Ivāne)

26. maijā

plkst. 14.00

Skrundas estrādē

Bērnu deju svētki

Koncertā piedalās BDK "Jautrais dancis", Skrundas vidusskolas deju kolektīvi, dejotāji no Rudbāržiem, Zirņiem, Snēpeles, Kalvenes, Lutriņiem un Saldus.

AFIŠA

28327883

(Dita Ņuņēvica)

No 29. maija līdz 4. jūnijam Skrundas novadā

Latvijas Veselības nedēļas sportiskās aktivitātes Skrundas novadā:

29427990

(Inese Ivāne)

No 29. maija līdz 

2. jūnijam

no plkst. 14.00

Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā Radošā darbnīca “Mandalas”.

29852292

(Baiba Eversone)

29./30. maijā

no plkst. 18.00 līdz 19.00

Skrundas Mūzikas skola

Uzņemšanas eksāmeni Skrundas Mūzikas skolā klavieru, vijoles, akordeona, ģitāras, pūšaminstrumentu un sagatavošanas klasē.

Tālr. informācijai: 63331354.

63331354

31. maijā

plkst. 10.00

Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā Vecāku klubiņa “Māmiņu skola” tikšanās.

26769098

(Sintija Stepiņa)

31. maijā

no plkst. 16.00 līdz 20.00

Mučukalna karjera apkārtnē, Skrundas novadā

Tautas orientēšanās sacensību seriāla “Taciņas – 2017” sacensības. 

Skrundas novada iedzīvotājiem garantēta iespēja saņemt pirmsstarta konsultāciju orientēšanās sporta pamatos.

LASĪT VAIRĀK

29539291

(Odeta Turka)

1. jūnijā

plkst. 14.00

Pie Skrundas kultūras nama

Plkst. 14.00 pie Skrundas kultūras nama BĒRNU SVĒTKI.

Plkst. 15.00 kultūras nama lielajā zālē apvienības TEĀTRIS UN ES muzikāla izrāde visai ģimenei "Burunduka TV šovs". Ieeja – bez maksas.

AFIŠA

28327883

(Dita Ņuņēvica)

9. jūnijā

no plkst. 9.00

Nīkrāces Veselības punktā Pieņems dr. Āboliņš, darbosies izbraukuma aptieka.

29427990

(Inese Ivāne)

 

komentāri 0

Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv