Vārda dienu svin: Rita, Olita, Vita
   


Attīstības programma

<< Iepriekšējā lapa 1 2 Nākamā lapa >>

Attīstības programma: Aicinām iedzīvotājus iepazīties ar attīstības programmām
Ievietots 16.11.2015 14:58:25

Skrundas novada domes deputātiem vērtēšanai nodoti Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta, kā arī Skrundas novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" attīstības programmu projekti. Aicinām arī iedzīvotājus iepazīties ar šīm programmām un paust savu viedokli!

 

lasīt vairāk...

komentāri 1


Attīstības programma: Aicinām iedzīvotājus iepazīties ar pagastu attīstības programmām
Ievietots 24.09.2015 08:56:44

Skrundas novada domes deputātiem vērtēšanai nodoti Rudbāržu un Nīkrāces pagastu attīstības programmu projekti, kurus sadarbībā ar Skrundas novada pašvaldības speciālistiem ir sagatavojušas pagastu pārvalžu vadītājas Dzintra Veģe un Benita Lielāmere. Aicinām arī iedzīvotājus iepazīties ar šīm programmām un paust savu viedokli!

 

lasīt vairāk...

komentāri 2


Attīstības programma: Ceļā uz meliorācijas sistēmas sakārtošanu Skrundā
Ievietots 21.07.2015 14:56:38

Apzinoties problēmas, ko nekustamo īpašumu apsaimniekošanā rada nolietojusies meliorācijas sistēma, Skrundas novada pašvaldības Attīstības programmas 2014.-2020. gadam Investīciju plānā (VP 2: RV2.2) pašvaldība ir paredzējusi veikt novada meliorācijas sistēmu sakārtošanu un pilnveidošanu. 

lasīt vairāk...

komentāri 0


Attīstības programma: Pabeigts darbs pie nozīmīgākajiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem
Ievietots 14.02.2014 12:47:26

http://www.skrunda.lv/index.php?fn_mode=fullnews&fn_id=1444Skrundas un Kuldīgas novadu ciešā sadarbība turpinās arī pēc administratīvi teritoriālās reformas. Lai gan katra novada attīstības redzējums ir atšķirīgs, saglabājas vienoti mērķi un rīcības, lai uzlabotu dzīves kvalitāti novada iedzīvotājiem un sekmētu ekonomisko attīstību. Novada attīstības programmas, teritorijas plānojumi un novadu ilgtspējīgas attīstības stratēģijas ir instrumenti, lai to īstenotu.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Attīstības programma: Sanāksmē apspriež Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju
Ievietots 22.11.2013 09:27:07

21. novembrī Skrundas kultūras namā notika Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030. gadam 1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksme.

lasīt vairāk...

komentāri 0

<< Iepriekšējā lapa 1 2 Nākamā lapa >>
Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv