Vārda dienu svin: Guste, Auguste
   


Attīstības programma

<< Iepriekšējā lapa 1 2 Nākamā lapa >>

Attīstības programma: Ceļā uz meliorācijas sistēmas sakārtošanu Skrundā
Ievietots 21.07.2015 14:56:38

Apzinoties problēmas, ko nekustamo īpašumu apsaimniekošanā rada nolietojusies meliorācijas sistēma, Skrundas novada pašvaldības Attīstības programmas 2014.-2020. gadam Investīciju plānā (VP 2: RV2.2) pašvaldība ir paredzējusi veikt novada meliorācijas sistēmu sakārtošanu un pilnveidošanu. 

lasīt vairāk...

komentāri 0


Attīstības programma: Pabeigts darbs pie nozīmīgākajiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem
Ievietots 14.02.2014 12:47:26

http://www.skrunda.lv/index.php?fn_mode=fullnews&fn_id=1444Skrundas un Kuldīgas novadu ciešā sadarbība turpinās arī pēc administratīvi teritoriālās reformas. Lai gan katra novada attīstības redzējums ir atšķirīgs, saglabājas vienoti mērķi un rīcības, lai uzlabotu dzīves kvalitāti novada iedzīvotājiem un sekmētu ekonomisko attīstību. Novada attīstības programmas, teritorijas plānojumi un novadu ilgtspējīgas attīstības stratēģijas ir instrumenti, lai to īstenotu.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Attīstības programma: Sanāksmē apspriež Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju
Ievietots 22.11.2013 09:27:07

21. novembrī Skrundas kultūras namā notika Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030. gadam 1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksme.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Attīstības programma: Skrundas novada pašvaldība nodod sabiedriskai apspriešanai ilgtspējīgas attīstības stratēģiju
Ievietots 01.11.2013 11:05:41

24.10.2013. Skrundas novada dome ir pieņēmusi lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 29. §) nodot sabiedriskai apspriešanai Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Attīstības programma: Skrundas novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam 1.redakcija
Ievietots 03.12.2012 18:08:38

29.11.2012. Skrundas novada dome ir pieņēmusi lēmumu (sēdes protokols Nr.17, 25. §) nodot sabiedriskai apspriešanai Skrundas novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam 1.redakciju.

lasīt vairāk...

komentāri 0

<< Iepriekšējā lapa 1 2 Nākamā lapa >>
Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv