Vārda dienu svin: Matīss, Modris, Mariss
   
Deputāti


Loreta Robežniece

Skrundas novada domes priekšsēdētāja
Tālrunis: 29258469
E-pasts: loreta.robezniece@skrunda.lv


Aldis Zalgauckis

Skrundas novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Skrundas vidusskolas skolotājs
Tālrunis: 26064393
E-pasts: aldis.zalgauckis@skrunda.lv


Dzintars Ankevics

SIA "OMS" elektroinženieru komunikācijas darbu vadītājs


Ivo Bārs

SIA "IVO AUTO" direktors
Tālrunis: 29265247
E-pasts: ivoauto04@inbox.lv


Ivars Grundmanis

Attīstības komitejas priekšsēdētājs
SIA "Kamenes" īpašnieks
Tālrunis: 29246015
E-pasts: kamenes.kamenes@inbox.lv


Inese Ivāne

Nīkrāces veselības punkta ārsta palīdze
Tālrunis: 29427990
E-pasts: ivane.inese@inbox.lv


Juris Jaunzems

SIA "Dzeldas HES" valdes priekšsēdētājs
Tālrunis: 29427530
E-pasts: jaunzems.juris@inbox.lv


Benita Lielāmere


Valdis Pakulis

SIA "VLP INVEST" valdes priekšsēdētājs
Tālrunis: 29244705
E-pasts: valdis.pakulis@vlp.lv


Aivars Rudzroga


Andrejs Salmins

Zemnieku saimniecības "Jaunkļavas" īpašnieks


Aivars Sebežs

SIA "Pindstrup Latvia" struktūrvienības vadītājs
Tālrunis: 29350636
E-pasts: aivars.sebezs@inbox.lv


Gunta Stepanova

Sociālo, izglītības un kultūras komitejas priekšsēdētāja
Uzņēmēja, pedagoģe
Tālrunis: 26421485
E-pasts: gunta.stepanova@inbox.lv

Ainārs Zankovskis

Skrundas vidusskolas direktors
Tālrunis: 26475110
E-pasts: azanko@inbox.lv


Jānis Brūveris

SIA "Urbumiņš Pluss" valdes loceklis

Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv