Jaunumi

Aicina saņemt pabalstu pirmklasniekiem

06.08.2018, 14:42

Skrundas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” aicina saņemt pabalstu skolas gaitu uzsākšanai. Pabalstu 25,- EUR apmērā piešķir ģimenei par bērnu, kurš šogad uzsāk mācības 1. klasē kādā no Skrundas novada izglītības iestādēm.

Skrundas novada mākslas studija turpina darbu un gaida jaunus dalībniekus

17.08.2018, 11:58

Māksla ir spējā saskatīt neikdienišķo ikdienišķajā un vienkāršo neparastajā.

(Didro)

Izmaiņas bibliotēku darba laikā 29. un 31. augustā

17.08.2018, 11:55

29. augustā slēgtas Skrundas pilsētas, Rudbāržu un Nīkrāces bibliotēkas.

31. augustā slēgtas Raņķu un Antuļu bibliotēkas.

Darbinieki dodas uz mācībām Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā.

Kokle un sklandrauši Skotijā

17.08.2018, 11:39

Biedrības “Darīsim paši!” projekta “Efektīva vietējo dabas un kultūras mantojuma resursu izmantošana tūrisma produktu attīstībai” ietvaros uz Skotijas pilsētiņu Portsoy, šī gada jūnija beigās, devās Kuldīgas, Alsungas un Skrundas amatnieki, mākslinieki, mājražotāji un jauniešu teātris “Focus”, lai visi kopā piedalītos Tradicionālajā Laivu festivālā.

Jauni ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi

17.08.2018, 11:17

Dabas aizsardzības pārvalde informē, ka ir sagatavoti grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 17. aprīļa noteikumos Nr. 175 „Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem” (turpmāk – Noteikumu projekts).

Skatīt vairāk