Jaunumi

Aicina pieteikt iedzīvotājus Goda balvas un Pateicības rakstu saņemšanai

12.09.2018, 14:01

Skrundas novada dome LR proklamēšanas gadadienā tradicionāli piešķirs apbalvojumus - Goda balvas un Pateicības rakstus.

Pasākums "Kurzeme - Tautas Saimes grāmatas ceļš" ATCELTS!

26.09.2018, 11:41

Piektdien, 28. septembrī, plkst. 16.00 plānotais pasākums "Kurzeme - Tautas Saimes grāmatas ceļš" ATCELTS!

Notiks informatīva sanāksme par dabas lieguma „Ventas un Šķerveļa ieleja” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu

26.09.2018, 10:59

2018. gada 27. septembrī plkst. 17.30 Skrundas kultūras namā, Lielā ielā 1a, Skrundā, notiks informatīva sanāksme par dabas lieguma „Ventas un Šķerveļa ieleja” dabas aizsardzības plāna izstrādi turpmākajam 12 gadu periodam.

13. Saeimas Skrundas novada vēlēšanu iecirkņi

26.09.2018, 10:58

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties balsošanas telpās, šo vēlētāju aprūpētāji un slimojošu personu aprūpētāji var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Balsošana vēlētāja atrašanās vietā jāpiesaka no 1. oktobra līdz 6. oktobrim.

Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektus mācību motivācijas palielināšanai

25.09.2018, 16:11

Skrundas novada pašvaldība aicina jauniešu organizācijas iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus.

Skatīt vairāk