Jaunumi

Aicina pieteikt iedzīvotājus Goda balvas un Pateicības rakstu saņemšanai

12.09.2018, 14:01

Skrundas novada dome LR proklamēšanas gadadienā tradicionāli piešķirs apbalvojumus - Goda balvas un Pateicības rakstus.

Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

21.09.2018, 15:19

Š. g. 27. septembrī plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.

13. Saeimas Skrundas novada vēlēšanu iecirkņi

21.09.2018, 15:10

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties balsošanas telpās, šo vēlētāju aprūpētāji un slimojošu personu aprūpētāji var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Balsošana vēlētāja atrašanās vietā jāpiesaka no 1. oktobra līdz 6. oktobrim.

Lepojamies!

21.09.2018, 14:27

Kontrabasists Matīss Eisaks ieguvis pirmo vietu prestižajā Leoša Janāčeka konkursā.

Notiks informatīva sanāksme par dabas lieguma „Ventas un Šķerveļa ieleja” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu

21.09.2018, 14:00

2018. gada 27. septembrī plkst. 17.30 Skrundas kultūras namā, Lielā ielā 1a, Skrundā, notiks informatīva sanāksme par dabas lieguma „Ventas un Šķerveļa ieleja” dabas aizsardzības plāna izstrādi turpmākajam 12 gadu periodam.

Skatīt vairāk