Vārda dienu svin: Agneta, Agnis, Ansis
     Izglītības nozares normatīvie akti

Nr. Nosaukums
1. Skrundas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas darbības nolikums
nolikums   pielikums
2. Par pirmsskolas izglītības programmas izmaksām vienam izglītojamajam
Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv