Lēnu Romas katoļu baznīca


       Dievnams ar diviem torņiem, celts 1756.gadā Ventas krastā. Baznīcā apskatāmi mākslinieciski vērtīgi biktssoli un 18.gs. beigās būvētas ērģeles. Dievnama pagrabā atrodas divu pēdējo Piltenes bīskapu šķirsti. Baznīcā strādājis kardināls Juliāns Vaivods.

Foto: Ints Folkmanis

       Lēnu Catholic Church. Completion of the 1756th year. Lēnas congregation also worked at Cardinal Julian Vaivods (1895th - 1990th year).Church basement in the last two bishops Piltenes coffin. The two bishops of the 18th century came Lēnas, Kurland began when Catholic persecution.

       L’ Eglise catholique de Lenas: Achèvement de la 1756 année. L’eglise Lenas congrégation a également travaillé chez le cardinal Julian Vaivods(année 1895e - 1990e). Cave l’eglise dans les deux derniers évêques cercueil Piltenes. Les deux cardinals au Lenas venu du 18ème siècle, quand la persécution a commencé Kurland de la religion catholique.