Aprūpes namos visā Latvijā veic COVID-19 pārbaudes

Aprūpes namos visā Latvijā veic COVID-19 pārbaudes

Ņemot vērā to, ka gados veci cilvēki ir COVID-19 riska grupā, tad šobrīd tiek veikta plānveidīga testēšana sociālās aprūpes centros visā Latvijā.

20. aprīlī Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde (NMPD) ieradās aprūpes namā “Valtaiķi”, kur mīt pavisam 44 cilvēki un strādā 24 darbinieki. Pārbaudes tika veiktas gan iemītniekiem, gan darbiniekiem. Savukārt 22. aprīlī pārbaude plānota Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrā (VSAC).

Iepriekš šāda veida pārbaudes tika veiktas tikai gadījumos, ja iestādē bija aizdomas par saslimšanu ar COVID-19. Šobrīd Veselības ministrija ir radusi iespēju jau preventīvi veikt testēšanu, lai izslēgtu inficēšanās izplatību riska grupās.

Skrundas novada pašvaldībā veikti priekšdarbi, lai gadījumā, ja tiek atklāts inficēšanās gadījums, nekavējoties varētu šos cilvēkus izolēt. Šim nolūkam ir sagatavotas bijušās Rudbāržu internātskolas telpas – tur iekārtotas istabiņas, sagādāts viss nepieciešamais inventārs, atbilstoši individuālās aizsardzības līdzekļi personālam, kas būtu gatavs aprūpēt inficētos. Darbam ar slimniekiem plānots piesaistīt divas aprūpētājas no aprūpes nama “Valtaiķi”, kā arī medicīnas darbinieku un vienu aprūpētāju no VSAC.

Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece uzsver, ka “koronavīrusa izplatība Latvijā ir joprojām, taču prieks, ka mūsu novads nav skarto teritoriju sarakstā. Neskatoties uz to, ir būtiski sagatavoties, lai tas nebūtu kā pārsteigums, ir jābūt zināmai sistēmai, kā rīkoties. Bijušajā Rudbāržu internātskolā ir iekārtotas telpas, ja tiktu konstatēta inficēšanās kādā no aprūpes namiem. Šī būs vieta, kur šos slimniekus izvietot karantīnā. Protams, apstiprinātas infekcijas gadījumā citviet novadā šeit karantīnā uzturēties varēs arī citi novada iedzīvotāji. Primāri medicīnisko aprūpi nodrošina ģimenes ārsts, tāpēc pirms tam jebkurā gadījumā notiek saziņa ar ārstu un pašu pacientu”.

 

Teksts un foto: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste