Ieteikumi Latvijas un ārvalstu transporta pakalpojumu sniedzējiem un uzņēmumiem, kas tos apkalpo

Ieteikumi Latvijas un ārvalstu transporta pakalpojumu sniedzējiem un uzņēmumiem, kas tos apkalpo

Satiksmes ministrija, ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – Rīkojums), lai nodrošinātu “Covid-19” infekcijas slimības izplatības ierobežošanu ir izstrādājusi ieteikumus, Latvijas un ārvalstu transporta pakalpojumu sniedzējiem un uzņēmumiem, kas tos apkalpo.

  • Transportlīdzekļa vadītājam (turpmāk – vadītājs), izpildot darba pienākumus, jāizvairās no socializēšanās. Vadītājam jārūpējas par sevi un apkārtējiem. Veicot reisu vadītājs drīkst apstāties tikai tajās vietās, kas saistītas ar pārvadājuma veikšanu vai pamatvajadzību nodrošināšanu (degvielas uzpildes stacija, tualete), ievērojot šajās vietās 2 m distanci no citām personām. 
  • Darba devējs vadītāju nodrošina ar vienreizlietojamām sejas maskām un gumijas cimdiem, kurus vadītājs obligāti lieto atrodoties ārpus transportlīdzekļa kabīnes. Izlietotos individuālos aizsardzības līdzekļus vadītājs ievieto polietilēna maisā un utilizē. Vadītājam, lietojot elektroniskos rīkus, kas izsniedz kvīti preču pieņemšanai un CMR dokumentu parakstīšanai, jāuzvelk gumijas cimdi. Kravas dokumentus vadītājam jāglabā mapē vai citā slēgtā organizētājā vadītāja kabīnē.
  • Darba devējs nodrošina vadītāju ar dezinfekcijas līdzekļiem, kurus vadītājs izmanto, lai dezinficētu transportlīdzekļa vadības ierīces un sēdvietas. Vadītāja kabīni tīra katru dienu, vēlams vairākas reizes. Īpaši jākoncentrējas uz durvju rokturiem iekšpusē un ārpusē, kā arī uz stūres un paneļa. Vadītājam gan ieejot, gan izejot no vadītāja kabīnes, jādezinficē rokas vai arī jānomazgā rokas ar ūdeni un šķidrām ziepēm.
  • Darba devējam jānodrošina vadītāju ar roku dezinfekcijas līdzekļiem pasažieriem. Vadītājs ir atbildīgs, lai pasažieri pirms iekāpšanas transportlīdzeklī  dezinficētu  rokas ar dezinfekcijas līdzekli, kas novietots pie durvīm. Iespēju robežās jānodrošina pasažieru sēdināšanu attālināti (aptuveni 1,5-2m) no transportlīdzekļa vadītāja vietas. Autotransporta pasažieriem jānodrošina iespēja droši utilizēt sadzīves atkritumus, tos ievietojot vienreizlietojamos polietilēna maisiņos.
  • Vadītājam pirms kravas nogādāšanas adreses ievadīšanas jānoskaidro klienta norādījumi, kuri jāievēro, ja vadītājam pašam jāiekrauj/jāizkrauj krava.
  • Rīkojums nenosaka aizliegumu kravu pārvadātājiem šķērsot Eiropas Savienības ārējās robežas, izņemot gadījumu, ja transportlīdzekļa vadītājam ir novērojamas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes un vadītājs ir atzīts par kontaktpersonu.
  • Vadītājam un pasažieriem Latvijas robežas šķērsošanas punktos (tai skaitā ostās) ir jāaizpilda un jāparaksta apliecinājums par ārkārtas situācijas prasību ievērošanu. Parakstītais apliecinājums ir jānodod Valsts robežsardzei.
  • Vadītājam ir jāinformē par savu veselības stāvokli, ja robežšķērsošanas vietās valsts amatpersonas veic intervēšanu. Šādā situācijā vadītājam ir jāizpilda attiecīgās valsts amatpersonas norādījumi.