Ministru kabinets noteicis stingrākus ierobežojumus

Ministru kabinets noteicis stingrākus ierobežojumus

Ar 29. martu valdība ārkārtas sēdē noteica papildu ierobežojumus - turpmāk ir aizliegta privāta un publiska pulcēšanās! Tāpat stingra prasība ir ievērot 2 m fizisko distancēšanos. 

Turpmāk publiskās vietās (gan iekštelpās, gan ārtelpās) vienlaikus pulcēties drīkst ne vairāk kā DIVAS personas, neievērojot 2 metru distanci. Izņēmums ir personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā vai arī vecāks un to nepilngadīgie bērni gadījumos, ja tie nedzīvo vienā mājsaimniecībā. Vairāk nekā divas personas drīkst pulcēties arī gadījumos, kad tiek veikti darba vai dienesta pienākumi.