Goda balvu un Pateicības rakstu pasniegšana

Foto: Aivita Staņeviča