Galerijas

 • Skrundas svētku egles iedegšana
  Skrundas svētku egles iedegšana
 • Bibliotēku diena Skrundā
  Bibliotēku diena Skrundā
 • Rudbāržu Ziemassvētku tirdziņš
  Rudbāržu Ziemassvētku tirdziņš
 • Labdarības koncerts "Eņģeļi pār Latviju"
  Labdarības koncerts "Eņģeļi pār Latviju"
 • Senioru koris "Skrunda"
  Senioru koris "Skrunda"
 • Telpu strītbols Skrundā
  Telpu strītbols Skrundā
 • Lāpu gājiens un grupas "Dzelzs vilks" koncerts
  Lāpu gājiens un grupas "Dzelzs vilks" koncerts
 • Latvijas valsts svētku svinīgais pasākums
  Latvijas valsts svētku svinīgais pasākums
 • Bērnudārza "Liepziediņš" atklāšana
  Bērnudārza "Liepziediņš" atklāšana
 • PII "Liepziediņš"
  PII "Liepziediņš"
 • Atpūtas vieta pie Nīkrāces Saieta nama
  Atpūtas vieta pie Nīkrāces Saieta nama
 • Informācijas stends pie Rudbāržu baznīcas
  Informācijas stends pie Rudbāržu baznīcas
 • VARAM ministrs J. Pūce Skrundā
  VARAM ministrs J. Pūce Skrundā
 • Meža dienas Skrundā
  Meža dienas Skrundā
 • Septembris PII "Liepziediņš"
  Septembris PII "Liepziediņš"
 • Skrundas kauss 2019
  Skrundas kauss 2019
 • Slapjā velodiena
  Slapjā velodiena
 • Olimpiskā diena izglītības iestādēs
  Olimpiskā diena izglītības iestādēs
 • Rudens lustes Rudbāržos
  Rudens lustes Rudbāržos
 • Sports rudenī - Nīkrācē
  Sports rudenī - Nīkrācē