Galerijas

 • Disko "Kurši"
  Disko "Kurši"
 • Goda balvu un Pateicības rakstu pasniegšana
  Goda balvu un Pateicības rakstu pasniegšana
 • Lāpu gājiens Skrundā
  Lāpu gājiens Skrundā
 • Pārsteigumu pārgājiens
  Pārsteigumu pārgājiens
 • Uzvedums par godu Latvijas simtgadei "Es esmu latvietis"
  Uzvedums par godu Latvijas simtgadei "Es esmu latvietis"
 • Jauns vides objekts Ventas kalnā
  Jauns vides objekts Ventas kalnā
 • Jaunsargu nometne Kazdangā
  Jaunsargu nometne Kazdangā
 • Laiks galda spēlēm
  Laiks galda spēlēm
 • Telpu strītbols Skrundā
  Telpu strītbols Skrundā
 • Eiropas sporta nedēļa Skrundas novadā
  Eiropas sporta nedēļa Skrundas novadā
 • Parakstīts sadarbības līgums starp Skrundas novada pašvaldību un Latvijas Universitāti
  Parakstīts sadarbības līgums starp Skrundas novada pašvaldību un Latvijas Universitāti
 • Velobraucēji dodas jubilejas braucienā
  Velobraucēji dodas jubilejas braucienā
 • Deputāti un pašvaldības pārstāvji apmeklē novada izglītības iestādes
  Deputāti un pašvaldības pārstāvji apmeklē novada izglītības iestādes
 • Telpu strītbols Skrundā
  Telpu strītbols Skrundā
 • Radošā darbnīca "Iepazīsti un izzini Nīkrāces pagastu!"
  Radošā darbnīca "Iepazīsti un izzini Nīkrāces pagastu!"
 • Maijs PII "Liepziediņš"
  Maijs PII "Liepziediņš"
 • Senioru dārza svētki "Nāc par puķi vakarā..."
  Senioru dārza svētki "Nāc par puķi vakarā..."
 • Jaunmuižnieku vasaras koncerts
  Jaunmuižnieku vasaras koncerts
 • Dziesmu un deju svētku gājiens
  Dziesmu un deju svētku gājiens
 • Skrundas novada 9. atklātās vasaras sporta spēles
  Skrundas novada 9. atklātās vasaras sporta spēles