Aktivitātes novembrī iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros

Aktivitātes novembrī iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros

Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros šā gada novembrī Skrundas novada skolēniem bija iespēja apmeklēt dažādus pasākumus bez maksas. 

8. novembrī Skrundas novada 1.-4. klašu skolēni un pirmsskolas obligātās izglītības programmas bērni varēja skatīties projektu teātra “Teātris un ES” leļļu izrādi “Sarkangalvīte un vilks”. “Teātris un ES” ir projektu teātris, kurš lielākoties brauc ciemos pie saviem skatītājiem. Teātra mērķa auditorija ir bērni un viņu vecāki. Viens no svarīgākajiem teātra uzdevumiem ir stimulēt bērna iztēles un fantāzijas pasauli, attīstīt bērnā radošās spējas, ļaut pašam pieņemt lēmumus un rast iespēju just līdzi izrādes varoņiem. Tāpēc skatītājus bieži iesaista izrāžu notikumos.

Savukārt otrs bezmaksas pasākums notika pirms leļļu teātra un arī 9. novembrī. Apvienība “Teātris un Es”  piedāvāja praktisku nodarbību ciklu “Kā uzņemt savu filmu?” Šīs nodarbības notika vairākās klašu grupās (5.-6. klasēm, 7.-9. klasēm un 10.- 12. klasēm). Skrundas novada skolēni uzzināja, kā izmantot apkārtējo vidi (dabu, istabu u.c.), gaismu (sauli, lampu u.c.) un savus mobilos telefonus, lai paši spētu izveidot kvalitatīvu filmēto materiālu. Nodarbības sākumā režisors Armands Ekštets skolēniem izskaidroja, ka kvalitatīva video radīšanai ir vajadzīga laba doma un uzdrīkstēšanās. Iespējams, jauniegūtās zināšanas nākotnē būs kā starta kapitāls kādam slavenam, radošam režisoram no Skrundas, kurš būs viens no tiem, kas palīdz saglabāt Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu video formātā.

Papildu informāciju var iegūt:

http://izradesberniem.lv

https://lv100.lv/programma/latvijas-skolas-soma/

Informāciju sagatavojusi: Una Blūma, Skrundas novada interešu izglītības metodiķe, iniciatīvas “Latvijas skolas soma” koordinatore Skrundas novadā