Decembris 2018 "Liepziediņā"

Decembris 2018

Novembrī un decembrī bērniem tika novadītas deviņas nodarbības no "Centra Dardedze" organizētās "Džimbas 9 soļu drošības programmas", kas paredzētas bērniem vecumā no četriem līdz deviņiem gadiem.

Nodarbību mērķis ir izglītot bērnus par personisko drošību. Programmas ietvaros ar mūzikas, rotaļu, filmiņu un lomu spēļu palīdzību sarežģītas tēmas kļūst bērniem labi saprotamas. Programmu īsteno īpaši sagatavoti nodarbību vadītāji – Džimbas drošības aģenti, "Liepziediņā"  - pirmsskolas skolotāja Kristīne Strazda.

13. decembrī – kārtējā Bērnu bibliotēkas diena Rudbāržos – vecākās grupas bērniem. Lai garās ziemas brīvdienas nepaietu bez grāmatas, bērni apmainīja izlasītās grāmatas pret vēl neizlasītām.

Visu decembri bērni gatavoja dekorus telpu un egles rotāšanai.

Viena no Ziemassvētku gaidīšanas tradīcijām ir piparkūku cepšana. No 17.–19. decembrim gan Jaunmuižā, gan Rudbāržos "Liepziediņa" audzēkņi mājturības nodarbībās cepa un rotāja piparkūkas.

20. decembrī Ziemassvētku pasākums “Liepziediņa” bērniem notika Skrundas kultūras nama mazajā zālē. Bērni, skolotājas un skolotāju palīgi iejutās dažādos pasaku tēlos no M. Stārastes darba “Ziemassvētku pasaka”. Pasākuma noslēgumā ieradās Ziemassvētku vecītis, kurš kopā ar bērniem dejoja, gāja rotaļās un noklausījās katras grupas sagatavoto priekšnesumu – dzejoli. Noslēgumā ikkatrs tika pie gaidītās saldumu tūtas.

Informāciju sagatavojusi: Dzintra Eglīte, PII "Liepziediņš" vadītāja