Olimpiskā diena izglītības iestādēs

Šā gada 20. septembrī Latvijā norisinājās Olimpiskā diena. Tajā piedalījās arī mūsu novada izglītības iestādes - Skrundas vidusskola, PII "Liepziediņš" un Nīkrāces pamatskola. 

Solēniem bija sagatavots vingrojuma komplekss (pirmsskolas bērniem un skolēniem 1.-12. klasei). Paldies izglītības iestāžu sporta pedagogiem par vingrošanas pasākumu organizēšanu un skolēniem par lielu atsaucību.

Informāciju sagatavoja: Una Blūma, Skrundas novada interešu izglītības metodiķe