PII "Liepziediņš" gatavojas rekonstrukcijai

Jau pagājušajā nedēļā Skrundas novada pašvaldības PII “Liepziediņš” norisinājās aktīvi darbi pie mēbeļu izvākšanas un telpu atbrīvošanas. 

Raksts papildināts ar autobusu kursēšanas maršrutiem.

Palīgā nāca arī Jaunsardzes un informācijas centrs. Skrundas novada pašvaldība pateicas Jaunsardzes centra darbiniekiem par atsaucību un atbalstu. Ar viņu palīdzību no telpām tika nesti ārā gan galdi, gan gultas un skapīši. Daļa mēbeļu tika nogādātas Jaunmuižas pamatskolā, bet lielākā daļa aizvesta uz nu jau bijušo Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolu.

PII “Liepziediņš” ir lielu pārmaiņu priekšā, jo pavisam drīz sāksies aktīvi darbi pie bērnudārza pārbūves, pielāgojot telpas atbilstoši Ministru Kabineta noteikumu prasībām. Līdz ar pārbūvi, pirmsskolas izglītības iestādē būs iespējams uzņemt bērnus jau no pusotra gada vecuma, kas līdz šim nebija iespējams un vecākiem radīja papildu grūtības, meklējot bērnu pieskatīšanas iespējas.

15. augustā Skrundas kultūras namā uz sapulci tika aicināti bērnu vecāki, lai pārrunātu jauno mācību gadu, informētu par turpmākajiem darbiem, bērnu pārvadāšanas iespējām un uzklausītu vecāku viedokli un jautājumus.

Kā teic Skrundas novada domes vadītāja Loreta Robežniece: “Esam strauji pietuvojušies mirklim, par kuru vēl pirms diviem gadiem tikai sapņojām. Beidzot Skrundā būs labiekārtots bērnudārzs. Protams, tāpat kā ikvienā mājā, remontējot kādu telpu, ir jāpiecieš zināmas neērtības, jo zinām, ka pēc tam būs skaisti izremontēta virtuve vai vannas istaba. Tāpat ir ar bērnudārzu.”

Turpinājumā Skrundas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Gita Rubežniece-Zute prezentācijā iepazīstināja vecākus ar bērnudārza pārbūvi un to, kāda pēc tam izskatīsies ēka un apkārtējā teritorija. Kā atzīmē Attīstības nodaļas vadītāja: “Ar lēmumu uzsākt bērnudārza rekonstrukciju un sešgadnieku pārcelšanu uz skolu būs vairāk vietas tiem bērniem, kuriem nepieciešams doties uz bērnudārzu, kas savukārt atvieglos situāciju vecākiem, kuriem jāatgriežas darba tirgū. Tāpēc Attīstības nodaļa strādā pie tā, lai šis bērnudārzs tiktu projektēts pēc visiem normatīviem, ko attiecīgi uzraudzīs Būvniecības valsts kontroles birojs.”

Lai nodrošinātu bērnu pārvadāšanu uz pirmsskolas izglītības iestādēm Jaunmuižā un Rudbāržos, Skrundas novada pašvaldība ir vienojusies ar pārvadātāju, kas nodrošinās bērnu nokļūšanu Jaunmuižā, savukārt uz Rudbāržiem kursēs pašvaldības skolēnu autobuss. Izglītības nodaļas vadītāja Inga Flugrāte informēja par autobusu kursēšanas laikiem, aicinot vecākus pēc sapulces anketā atzīmēt, kuros laikos bērni tiks vesti uz pirmsskolas izglītības iestādi. Visos maršrutos bērnus pieskatīs pavadoņi un autobusos būs bērnu saraksts.

PII “Liepziediņš” vadītāja Dzintra Eglīte aicināja vecākus, kuri savus bērnus plāno vest citur (Snēpele, Nīkrāce vai cits pagasts), uzrakstīt iesniegumu par bērna izņemšanu no bērnudārza uz rekonstrukcijas laiku. Informējot par dažādiem variantiem, vadītāja min, ka “daži vecāki izvēlējušies rekonstrukcijas laikā paturēt bērnu mājās, arī šajā gadījumā ir jāraksta iesniegums. 2013. gadā dzimušie bērni nākamā gadā būs sasnieguši obligāto pirmsskolas izglītošanas vecumu. Taču arī šeit ir iespēja nokārtot mājmācību, bērnudārzs izsniedz grāmatas, konsultē un bērns var mācīties mājās, taču tas attiecas tikai uz 2013. gadā dzimušajiem”. Dzintra Eglīte informēja, ka viņu uzrunājusi Skrundas iedzīvotāja, kura izteikusi vēlmi savās mājās veidot bērnu pieskatīšanas grupiņu, pieskatot jebkura vecuma bērnus. Ja kādam vecākam šāds pakalpojums būs nepieciešams, aicinām sazināties ar Dzintru Eglīti pa tālruni 63331139 vai e-pastā: dzintra.eglite@skrunda.lv.

Noslēgumā Izglītības nodaļas vadītāja aicināja vecākus uzdot interesējošos jautājumus. Tāpat kā iepriekš – ja bērniņš saslimst, par to ir jāpainformē, kā arī pasliktinoties bērna veselībai izglītības iestādes telpās, uz vietas būs medmāsa, kas sniegs palīdzību.

Vecākus interesēja situācija ar dežūrgrupiņu – ko darīt, ja nepieciešams bērnu aizvest jau 7.00 un izņemt vēlāk, pēc 18.00. Šajā situācijā aicinām vecākus, kuru bērniem būs vajadzīga dežūrgrupa, vērsties pie Izglītības nodaļas vadītājas Ingas Flugrātes, tālr. 27839913, e-pasts: inga.flugrate@skrunda.lv.

Noslēgumā PII “Liepziediņš” vadītāja Dzintra Eglīte lūdza anketā atzīmēt, kurā datumā plāno laist bērnu uz bērnudārzu, jo tas ir svarīgi ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam.

Skrundas novada pašvaldība pateicas vecākiem par sapratni, jo tikai kopā varam paveikt lielas lietas un sasniegt iecerēto.

Skrunda-Rudbārži-Skrunda
Skrundas vsk - Rudbāržu skola (c. Sieksāti) plkst. 7.25
Skrundas vsk – Rudbāržu skola plkst. 7.30
Skrundas vsk – Rudbāržu skola plkst. 8.25
Skrundas vsk – Rudbāržu skola - Sieksāte plkst. 15.00
Skrundas vsk – Rudbāržu skola plkst. 16.00
Skrundas vsk - Rudbāržu skola (c. Sieksāti) plkst. 16.20
Rudbāržu skola – Skrundas vsk. plkst. 7.15
Rudbāržu skola – Skrundas vsk. plkst. 7.50
Rudbāržu skola – Skrundas vsk. plkst. 8.10
Rudbāržu skola – Skrundas vsk.- Kušaiņi plkst. 16.10
Rudbāržu skola – Skrundas vsk. plkst. 18.00
Valtaiķu pansionāts – Skrundas vsk. plkst. 7.30
 
Skrunda-Jaunmuiža-Skrunda
Skrundas A/O – Skrundas Kultūras nams - Grāveri plkst. 7.15
Skrundas A/O – Jaunmuiža plkst. 15.30
Skrundas A/O – Jaunmuiža plkst. 17.30
Jaunmuiža – Skrundas A/O plkst. 7.58
Jaunmuiža – Skrundas A/O plkst. 16.05
Jaunmuižas skola – Skrundas Kultūras nams -  Skrundas A/O plkst. 18.00

Teksts un foto: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste