Skolēni apmeklē Ventspils Digitālo centru

Skolēni apmeklē Ventspils Digitālo centru

2018. gada 22. novembrī Skrundas vidusskolas 8. klašu skolēni apmeklēja Ventspils Digitālo centru un noklausījās stāstījumu ’’Ceļš uz karjeru – mērķis, izaicinājumi, kompetences”.

Šī aktivitāte tika organizēta Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Ekskursijas laikā gids darbnīcās iepazīstināja ar programmētāja, maketētāja un grafiskā dizainera profesijām, skolēniem bija iespēja pašiem praktiski darboties šajās profesijās, kā arī uzzināt,  kā mācības skolā saistās ar profesionāļa karjeru nākotnē, kā izvirzīt mērķus, kādas kompetences ir aktuālas mūsdienu darba tirgū.

  

Informāciju sagatavojusi: Inga Rence-Remte Skrundas novada pedagogs karjeras konsultante