Skrundas vidusskola piedzīvojusi pārvērtības

Vasaras brīvlaikā, kad skolēni un skolotāji bija devušies atpūtā, skolā aktīvi darbojās strādnieki. Kā pastāstīja skolas direktors Ainārs Zankovskis, jūnija vidū iekštelpās tika sākti remontdarbi.

Skolā pabeigta ugunsdrošības sistēmas izbūve, nomainītas durvis dabaszinību kabinetam un labierīcībām, dienvidu pusē notonēti logi, lai saulei iespīdot, telpas nesakarstu un tajās saglabātos optimālā temperatūra, koridoros un kāpnēs nokrāsotas sienas. Skolas stāvi katrs ieguvis savu krāsu un akcentiņu. Kā atzīst gan uzrunātie darbinieki, gan skolēni, līdz ar šīm pārmaiņām skola ir kļuvusi mājīgāka un tā vien aicina šeit uzkavēties.

Skolas remonta kopējās izmaksas veido 127 272,96 EUR ar PVN.

Skrundas vidusskolā šogad mācības sāka 349 skolēni, un darbu uzsāka 47 pedagogi, tostarp 3 jaunas skolotājas – PII skolotāja Iluta Meija, 58. programmas “Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem” skolotājas Irina Freimane un Gunita Ozoliņa.

Teksts un foto: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste