Nīkrāces vakars Rendas kultūras namā

1.februāra vakarā Nīkrāces amatierteātris "Brinida"un sieviešu vokālais ansamblis "Diantus" devās ceļā uz Rendas kultūras namu ar Andra Niedzviedža lugu "Trīsarpus atraitnes". Kolektīviem līdzi tika vesta neliela Nīkrāces rokdarbnieču darbu izstāde un arī interesanto sveču izstāde no pagasta bibliotēkas. Izrādes apmeklētāji varēja tās aplūkot kultūras nama foajē. Sirsnīgs paldies Ilzei Zaneribai par atsaucību un interesantajiem tamborējumiem. Tāpat arī paldies Dainai Jaunzemei par uzticēšanos un idejas atbalstīšanu parādīt Rendas iedzīvotājiem, kādas sveces un svečturi ir Nīkrāces pagasta iedzīvotāju mājās. Teksts- Inga Ezeriete
Foto- Svetlana Vaļule