Apliecinājuma karte energoapgādes būvēm

Pakalpojuma apraksts

Apliecinājuma karti energoapgādes būvju atjaunošanai, pārbūvei I daļu (ieceres dokumentācija)

  • pārbūvēt vai atjaunot esošu energoapgādes objektu, kas atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" klasificējams kā otrās un trešās grupas būve;
  • pārbūvēt vai atjaunot energoapgādes objektu ārpus energoapgādes komersanta norobežotām teritorijām;
  • atjaunot A klases hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvi.

Apliecinājuma karte būvvaldē iesniedzama 3 eksemplāros, pievienojot visus nepieciešamos dokumentus.
Saņemot apliecinājuma karti ar atzīmi par būvniecības ieceres akceptu, būvvaldē jāiesniedz informācija par būvdarbu veicēju un tad uzsākama būvdarbu realizācija.

Iesniegumu veidlapa pieejama

Iestādē

Skrundas novada būvvalde, Amatnieku iela 1, Skrunda.

Pašvaldības mājaslapā www.skrunda.lv sadaļā Iesniegumu veidlapas, veidlapu var lejupielādēt ŠEIT

Pakalpojuma saņēmējs, tā apraksts

  • Fiziskas un juridiskas personas.

Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas iespējas

Pieprasīt klātienē

Skrundas novada būvvalde, Amatnieku iela 1, Skrunda.

Pieprasīt pa pastu

Skrundas novada būvvalde, Amatnieku iela 1, Skrunda, LV-3326

Pieprasīt un saņemt elektroniski www.bis.gov.lv
Pakalpojuma saņemšana klātienē

Skrundas novada būvvalde, Amatnieku iela 1, Skrunda.

Pieņemšanas laiks:

Pirmdienās: 8.00 – 12.00 un 13.00 – 18.00

Trešdienās: 8:00 – 12.00.

Iepriekš sazinoties ar Būvvaldi pa tālr. 63350454 vai 26355729

Nepieciešamie dokumenti

Nepieciešamie dokumenti

  • Iesniegt iesniegumu ar attiecīgo apliecinājuma karti energoapgādes būvju atjaunošanai, pārbūvei I daļu (ieceres dokumentācija)
  • Saņemot apliecinājuma karti ar atzīmi par būvniecības ieceres akceptu, būvvaldē jāiesniedz informācija par būvdarbu veicēju un tad uzsākama būvdarbu realizācija
  • Saņemot apliecinājuma karti ar atzīmi par būvniecības ieceres akceptu, būvvaldē jāiesniedz informācija par būvdarbu veicēju un tad uzsākama būvdarbu realizācija.

 

Pakalpojumu maksa

EUR

Saskaņā ar 2016. gada 28. janvāra Skrundas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2016 "Nodeva par būvniecības ieceres akceptu vai būvatļaujas saņemšanu Skrundas novadā".

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

14 dienas

Administratīvais process

 

Pārsūdzības  iespējas

Skrundas novada pašvaldībā, Raiņa iela 11.