Iesniegums par mācību uzsākšanu pirmsskolas izglītības programmā Skrundas vidusskolā

Lai bērns tiktu uzņemts Skrundas vidusskolas pirmsskolas izglītības programmā (sešgadniekiem), aicinām vecākus aizpildīt IESNIEGUMU.