Brīvie pieejamie dzīvokļi

Pašvaldībai piederošie, dzīvošanai derīgie dzīvokļi uz 14.06.2018.

Nr.p.k. Adrese Istabu skaits Platība, m2 Labierīcības
1. Jubilejas iela 4-18, Rudbāržos, Rudbāržu pag. 4 82,8 Ūdens, kanalizācija, gāze, centrālā gāzes apkure
2. Ziedu iela 4-8, Dzelda, Nīkrāces pag. 2 38,5 Ūdens, kanalizācija, lokālā malkas apkure
3. Ziedu iela 4-12, Dzelda, Nīkrāces pag. 2 47,7 Ūdens, kanalizācija, lokālā malkas apkure


Kontaktpersonas:
Inga Freimane, dzīvokļu komisijas sekretāre
Tel. 63350451, 26668902
E-pasts: inga.freimane@skrunda.lv

Jautājumu gadījumā par Skrundas un Skrundas pagasta dzīvokļiem sazinieties ar
Aivi Vītolu, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" nekustamo īpašumu pārvaldnieku
Tel. 63331258, 28009972
E-pasts: aivis@sks.lv

Jautājumu gadījumā par Nīkrāces dzīvokļiem sazinieties ar
Ilonu Rītiņu, Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāju 
Tel. 26665663
E-pasts: nikrace@skrunda.lv

Jautājumu gadījumā par Rudbāržu dzīvokļiem sazinieties ar
Rudbāržu pakalpojumu pārvaldi
Tel. 26318119
E-pasts: rudbarzi@skrunda.lv

Jautājumu gadījumā par apkures izmaksām un citiem komunālajiem pakalpojumiem sazinieties ar
Anitu Meļķi,  SIA "Skrundas komunālā saimniecība" uzskaites operatori
Tel. 63331526
E-pasts: anita@sks.lv