Brīvie pieejamie dzīvokļi

Pašvaldībai piederošie, dzīvošanai derīgie dzīvokļi uz 20.02.2020.

Nr.p.k. Adrese Istabu skaits Platība, m2 Labierīcības
1. “Avoti” – 1, Rudbāržu pag. 2 43,20 Malkas apkure
2. “Sildegas”-2, Rudbāržu pag. 2 58,70 Malkas apkure
3. “Sildegas”-3, Rudbāržu pag. 1 23,60 Malkas apkure
4. Jubilejas iela 3a-2-4, Rudbāržos, Rudbāržu pag. (sociālā istabiņa) 1 21 Ūdens, kanalizācija, centrālā gāzes apkure
5. Jubilejas iela 3a-4-3, Rudbāržos, Rudbāržu pag. (sociālā istabiņa) 2 49,10 Ūdens, kanalizācija, centrālās gāzes apkure
6. Jubilejas iela 3a-4-4, Rudbāržos, Rudbāržu pag. (sociālā istabiņa) 1 20,88 Ūdens, kanalizācija, centrālā gāzes apkure


Kontaktpersonas:
Inga Freimane, dzīvokļu komisijas sekretāre
Tel. 63350451, 26668902
E-pasts: inga.freimane@skrunda.lv

Jautājumu gadījumā par Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta dzīvokļiem,  kā arī par apkures izmaksām un citiem komunālajiem pakalpojumiem, sazinieties ar SIA "SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA"
Tel. 63331258
E-pasts: pasts@sks.lv
 

Jautājumu gadījumā par Nīkrāces dzīvokļiem sazinieties ar
Ilonu Rītiņu, Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāju 
Tel. 26665663
E-pasts: nikrace@skrunda.lv

Jautājumu gadījumā par Rudbāržu dzīvokļiem sazinieties ar
Inesi Ivāni, Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāju
Tel. 26318119
E-pasts: rudbarzi@skrunda.lv