Skrundas novada bāriņtiesa

Adrese: Kalēju iela 4, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326

Amats Vārds, uzvārds
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Antra Eisaka
Bāriņtiesas sekretāre Ina Meistere
Bāriņtiesas locekle Rudbāržos Santa Zēlava
Bāriņtiesas locekle Nīkrācē Žanna Grundmane-Tode
Bāriņtiesas locekle Raņķos Anna Leilone

 

Novada bāriņtiesas apmeklētāju pieņemšanas laiki

Vieta Pieņemšanas laiks Tālrunis E-pasts
Skrundas novada bāriņtiesa Pirmdienās 9.00-12.00 un 13.00-18.00, Ceturtdienās 9.00-12.00 63331298, 28306821 barintiesa@skrunda.lv
Nīkrāces pagasta pakalpojumu pārvalde Pirmdienās 14.00-18.00, Ceturtdienās 9.00-12.00 29378621 barintiesa@skrunda.lv
Rudbāržu pagasta pakalpojumu pārvalde Trešdienās 9.00-12.00, Ceturtdienās 14.00-18.00 22008707 barintiesa@skrunda.lv
Raņķu pagasta pakalpojumu pārvalde Pirmdienās 14.00-18.00, Piektdienās 9.00-12.00 63354519, 29120388 barintiesa@skrunda.lv