Nīkrāces pagasta bibliotēka

Ziedu iela 1-16, Dzelda, Nīkrāces pag., Skrundas nov., LV-3320
Vadītāja - Ilze Zvirbule, tālrunis +371 63354115, e-pasts: nikrace.biblioteka@skrunda.lv

Darba laiks:
P. - 12.00 – 18.00
O. - 8.30 - 17.00
T. - 8.30 - 17.00
C. - Metodiskā diena
P. - 8.30 - 15.00
S. - slēgts
Sv. - slēgts

Pusdienas pārtraukums:
12.00- 13.00  
izņemot pirmdienas, piektdienas

Darba laiks no 1. jūnija līdz 1. septembrim:
P. - 9.00 – 17.00
O. - 9.00 - 17.00
T. - 9.00 - 17.00
C. - 9.00 - 15.00
P. - 9.00 - 15.00
S. - slēgts
Sv. - slēgts

Katra mēneša pēdējā ceturtdiena - spodrības diena (lasītājus neapkalpo).
Katra mēneša trešā ceturtdiena - metodiskā diena Kuldīgā (lasītājus neapkalpo).


Par bibliotēku 2016. gadā:
Telpu platība: 80 m2
Fonds: 5634 (uz 01.01.2017)
Lasītāju skaits: 202 
Apmeklējums: 3799 
Izsniegums: 5868 
Krājuma komplektēšana 2016. gadā: 2132 EUR (t.sk. grāmatām – 1433 EUR, periodiskajiem izdevumiem - 699 EUR)

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi:
Uzziņu sniegšana;
Grāmatu izsniegšana uz mājām;
Starpbibliotēku abonoments;
Interneta pieeja;
Datoru izmantošana;
Skenēšana, kopēšana un izdruka(maksas pakalpojums);
Izstādes un tematiskie pasākumi.

2017. gadā abonētie preses izdevumi: 
Ievas Veselība, Leģendas, Lauku Avīzes tematiskā avīze, Praktiskais Latvietis, Citāda pasaule, Ievas stāsti, Mājas viesis, Čaklās rokas, Dārza Pasaule, Ko ārsti Tev nestāsta, Ievas virtuve, 100 labi padomi, Ilustrētā Junioriem, Taka, Patiesā dzīve, Ilustrētā Pasaules Vēsture, Patiesā dzīve, Praktiskie Rokdarbi, Sestdiena, Annas psiholoģija, Dari pats, Zintnieks, Spicīte, 36’6 C, Una, Kurzemnieks.

Sadarbības partneri:
Nīkrāces pamatskola, Skrundas novada bibliotēkas, Kuldīgas galvenā bibliotēka un citas Kuldīgas novada pagastu bibliotēkas, Skrundas TV, Skrundas novada pašvaldība, laikraksts „Kurzemnieks."


Nīkrāces pagasta bibliotēkas interneta pieejas punkta izmantošanas noteikumi
Nīkrāces pagasta bibliotēkas nolikums
Nīkrāces pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumi