SIA "Skrundas komunālā saimniecība" rīko traktora T40AM un automašīnas VW Crafter izsoli

SIA „SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” 2018. gada 23. oktobrī plkst. 13.00 Stūra ielā 7, Skrundā, Skrundas novadā, rīko traktora T40AM izsoli.

Traktors T40AM, pirmā reģistrācija 08.06.1986., šasijas Nr. 353275; valsts numurs T1217LF.

Traktors apskatāms SIA „SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”, par laiku vienojoties pa tālruni 29120097.

Izsolei jāreģistrējas līdz 2018. gada 23. oktobrim plkst. 11.00.

Izsoles sākumcena – EUR 1220,00 (viens tūkstotis divi simti divdesmit euro 00 centi), tai skaitā 21% PVN.

Cenas paaugstinājums izsoles gaitā (solis) – EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 centi), tai skaitā PVN.

Izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas apmērs – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi).

Drošības nauda (nodrošinājums) 10% apmērā no izsoles sākumcenas - EUR 122,00 (viens simts divdesmit divi euro 00 centi).

Pielikumā: Izsoles noteikumi.

 

SIA „SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” 2018. gada 23. oktobrī plkst. 15.00 Stūra ielā 7, Skrundā, Skrundas novadā, rīko automašīnas VW Crafter izsoli.

Automašīna VW Crafter, pirmā reģistrācija 18.12.2006., šasijas Nr. WV1ZZZ2EZ76022327; valsts numurs VR6085, nobraukums 270 000 km.

Automašīna apskatāma SIA „SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”, par laiku vienojoties pa tālruni 29120097.

Izsolei jāreģistrējas līdz 2018. gada 23. oktobrim plkst. 11.00.

Izsoles sākumcena – EUR 3220,00 (trīs tūkstoši divi simti divdesmit euro 00 centi), tai skaitā 21% PVN.

Cenas paaugstinājums izsoles gaitā (solis) – EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 centi), tai skaitā PVN.

Izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas apmērs – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi).

Drošības nauda (nodrošinājums) 10% apmērā no izsoles sākumcenas - EUR 322,00 (trīs simti divdesmit divi euro 00 centi).

Pielikumā: Izsoles noteikumi.