Svecīšu vakars Skrundas novada kapsētās

Sestdien, 2. novembrī, plkst. 15.00 dievkalpojums Lēnu baznīcā un plkst. 16.00 svecīšu vakars kapsētā. Aicinām sakopt piederīgo kapu kopiņas un nogrābt lapas.