Aprīlī uzsāks grants ceļu posmu pārbūves projektu “Grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Skrundas novada Nīkrāces, Raņķu, Rudbāržu un Skrundas pagastos”

Aprīlī uzsāks grants ceļu posmu pārbūves projektu “Grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Skrundas novada Nīkrāces, Raņķu, Rudbāržu un Skrundas pagastos”

Skrundas novada pašvaldība informē, ka laika posmā 05.04.2019.–31.05.2019. tiks veikti ceļu būves darbi grants autoceļu atsevišķu posmu pārbūvei Skrundas novadā.

Ceļu pārbūve tiks īstenota projekta “Grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Skrundas novada Nīkrāces, Raņķu, Rudbāržu un Skrundas pagastos” (projekta Nr. 18-02-A00702-000079) ietvaros, par kura līdzfinansēšanu no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 2018. gadā tika noslēgts līgums starp Skrundas novada pašvaldību un Lauku atbalsta dienestu (LAD).

Informējam, ka uz ceļu pārbūves projekta laiku tiks noteikti satiksmes ierobežojumi sekojošos projektā iesaistītajos grants ceļu posmos:

  • “Klūgas-Pikuļi-Jaunmuiža” Skrundas pagastā (6229A002) - 4,80 km;
  • “Zaļumi-Nomaļi” Rudbāržu pagastā (6282B009) – 2,72 km;
  • “Nīkrāce-Priežkrogs” Nīkrāces pagastā (6268A001) – 6,48 km;
  • “Gulbji-Priednieki” Raņķu pagastā (6278B001) – 0,98 km.

Satiksmes dalībniekus lūdzam pievērst uzmanību šajos ceļu posmos noteiktajām izmaiņām satiksmes organizācijā un ievērot uz būvdarbu laiku izvietotās ceļa zīmes. Lauksaimniekus un mežsaimniekus lūdzam laikus plānot tehnikas pārvietošanos pa minētajiem ceļu posmiem, ievērojot ar ceļu pārbūves darbiem saistītos satiksmes ierobežojumus.

Informāciju sagatavoja: Edgars Zeberliņš, Skrundas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājs