Diskutē par autoostas kvartāla pārbūvi

Diskutē par autoostas kvartāla pārbūvi

Pirmdien Skrundas novada pašvaldības sēžu zālē sanāca darba grupa, lai apspriestu autoostas kvartāla turpmāko attīstību. 

Darba grupā piedalījās Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece, izpilddirektors Guntis Putniņš, projektu koordinatore Viktorija Reine, arhitekti Martins Samms un Ingrīda Andersone, SIA “Skrundas komunālā saimniecība” vadītājs Sandis Japēņins un Skrundas iedzīvotāja Kristiāna Sermola, kas izteica vēlmi attīstīt šeit savu uzņēmējdarbību.

Sarunu gaitā izskanēja dažādas idejas – gan vecās ēkas pilnīga nojaukšana un jaunas būvniecība uz perona teritorijas, gan esošās ēkas apdare un pielāgošana kafejnīcas vajadzībām. Kā minēja uzņēmēja Kristiāna Sermole, autoostas ēkā senāk savu kafejnīcu vadījis viņas tētis, un šobrīd viņas vēlme ir šo darbību atjaunot, piedāvājot vietiņu, kur uzkavēties un atpūsties gan vietējiem iedzīvotājiem, gan caurbraucējiem.

Diskusijas raisījās par autoostas kolonnu stāvokli un perona jumtu, kas ir viens no pirmajiem uzdevumiem, kas jāapseko.

Kā atzīmēja Domes priekšsēdētāja, autoosta ir reprezentatīva teritorija, jo tā atrodas pašā pilsētas centrā, tai ir jābūt ērtai, vizuāli un funkcionāli sakārtotai, lai autoostas viesiem būtu vieta, kur uzgaidīt autobusu, vieta, kur baudīt siltu tēju vai kafiju, kā arī ļoti svarīgas ir labierīcības un vieta, kur jaunās māmiņas var apkopt savus mazuļus.

Jau 2015. gadā pašvaldībā viesojās Latvijas Lauksaimniecības Universitātes ainavu arhitektūras un plānošanas studiju programmas 3. kursa studenti, lai izstrādātu Skrundas pilsētas Stūra, Ventas un Liepājas ielu kvartāla attīstības koncepciju. Balstoties uz viņu idejām, jau tapis Skrundas tirgus laukums.   

 

Teksts un foto: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste