Izsludina projektu konkursu "Mēs Skrundas novadam!"

Izsludina projektu konkursu

Skrundas novada pašvaldība izsludina atklātu projektu konkursu “Mēs Skrundas novadam!”. Projektu konkursa ietvaros tiks finansiāli atbalstītas iedzīvotāju idejas, kuras paredz uzlabot un pilnveidot Skrundas novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti un apkārtējo vidi.

Projektu pieteikumus var iesniegt nevalstiskās organizācijas (biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas), kā arī neformālas iedzīvotāju grupas (vismaz 5 fiziskas personas – Skrundas novada iedzīvotāji, piemēram, pensionāru, jauniešu un sieviešu klubi, daudzdzīvokļu namu īrnieku/īpašnieku grupa, bērnu un to vecāku grupa, interešu kopa, u.tml.).

Projektu konkursa ietvaros kopējais pieejamais finansējuma apjoms ir 5000,00 (pieci tūkstoši) EURO. Līdzekļi projektiem tiks sadalīti konkursa kārtībā, atbilstoši pašvaldības apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem. Viena projekta realizācijai pieejamais pašvaldības atbalsts – līdz 500,00 (pieci simti) EURO.

Projektu konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa un vērtēšanas kritēriji ir publicēti pašvaldības mājas lapā www.skrunda.lv sadaļā „Projekti”.

Projekta pieteikumus pieņem Skrundas novada pašvaldības apmeklētāju apkalpošanas centrā (Raiņa ielā 11, Skrundā, Skrundas novadā), vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu jānosūta uz e-pastu dome@skrunda.lv, no 31.05.2021 līdz 28.06.2021 (plkst.17:00).

PROJEKTA NOLIKUMS

PIETEIKUMU VEIDLAPA

PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

ATSKAITE