"Mēs Skrundas novadam!" apstiprinātie projekti

Šā gada 12.jūlijā tika sasaukta pašvaldības atklāta projektu konkursa “Mēs Skrundas novadam!” projektu vērtēšanas komisijas sēde. Sēdē komisijas locekļi izvērtēja saņemtos projektu pieteikumus atbilstoši Skrundas novada domes apstiprinātajam konkursa nolikumam un projektu vērtēšanas kritērijiem.

Pavisam konkursa “Mēs Skrundas novadam!” ietvaros tika saņemti 3 projektu pieteikumi no nevalstiskām organizācijām un neformālas iedzīvotāju grupas. Projektu vērtēšanas komisija ir pieņēmusi lēmumu apstiprināt atbalsta saņemšanai visus 3 saņemtos projektu pieteikumus, jo tie atbilda vērtēšanas kritērijiem un saņēma vismaz minimāli nepieciešamo punktu skaitu.

Atbalsta saņemšanai apstiprinātie projektu pieteikumi:

  1. Nīkrāces pamatskolas jauniešu biedrība “Bites” „Sportosim sakoptā vidē”;
  2. Raņķu ciema iedzīvotāju interešu kopa „Atpūtai un veselībai – 2021”;
  3. Biedrība „Ventas krasti” „Mobilā āra lasītava Rudbāržos”.

Informāciju sagatavoja: Edgars Zeberliņš, Kuldīgas novada pašvaldības Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta pārvaldes attīstības nodaļas vadītājs