Pastaigu taku izstaigājuši turpat 25 000 apmeklētāju

Pastaigu taku izstaigājuši turpat 25 000 apmeklētāju

Jaunā Usmas Elkraga dabas taka, pastaigu takas gar Ventas upes krastu Skrundā un Kuldīgā, laipas Rojas pludmalē, kā arī dabas taku ceļvedis un divi jauni skatu torņi – Durbes ezera krastā un Sātiņu dīķos – tas viss izveidots Dabas tūrisma pieejamības projekta ietvaros, ko 2,5 gadu garumā īstenoja Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar 6 pašvaldībām Kurzemē un 4 partneriem Lietuvā.

Viens no jaunizveidotajiem dabas tūrisma objektiem ir pastaigu taka gar Ventas upes krastu, taka vijās gar Skrundas pilskalnu, uz kura atrodas estrāde un parks. Teikas vēsta, ka zem pilskalna esot pazemes ejas un no Ventas reizi simts gados iznākot brīnumdaiļa baltā sieviete Ventas Vārava. Parkā izvietoti tēlnieka Ģirta Burvja veidotie pirmo Skrundas pilsnovada kuršu ķoniņu mantinieku – Ērmaņa Pilāta, Jākoba Sigitara, Veisena un Santiķa – krēsli. Tie tapuši par godu Skrundas 750. gadadienai kopš tā pirmo reizi minēta vēstures avotos. Šodien šeit izveidota gleznaina pastaigu taka, kuras tālākais punkts ir Skrundas augstākajā vietā Ventas kalnā, kas ļauj izbaudīt skaistos dabas skatus, vērot putnus un Ventas mierīgo plūdumu. Pastaigu iespējams veidot lokveidā, atgriežoties gar estrādi Skrundas pilskalnā. Taka ir izgaismota, tāpēc nesteidzīga pastaiga iespējama pat diennakts tumšajā laikā un aizņems ne vairāk kā stundu. Takas kopējais garums ir 1,5 km un tā ir piemērota arī cilvēkiem ratiņkrēslos un ģimenēm ar bērniem. Vairāk par taku: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/unigreen/dabas-takas/skrundas-pastaigu-taka/

Projekta ietvaros pastaigu takas sākumā tika uzstādīts apmeklētāju skaitītājs. Tas uzskaita apmeklētājus abos virzienos. Kopš tā uzstādīšanas 28. maija līdz šodienai skaitītājs fiksējis turpat 25 000 apmeklētāju. 

Projekta nozīmīgāko paveikto darbu vidū noteikti ir jāmin arī šovasar izdotais Dabas taku ceļvedis ar vairāk kā 80 dabas taku maršrutiem Kurzemē un Ziemeļlietuvā: https://www.kurzemesregions.lv/sagatavots-dabas-taku-celvedis/

Projekts Nr. LLI-010 “Dabas tūrisms visiem (UniGreen)” tika īstenots ar Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu. Tā kopējais finansējums: 1 176 867,14 EUR, t.sk. ERAF finansējums 1 000 337,07 EUR. Projekta īstenoja Kurzemes plānošanas reģions, sešas Kurzemes novada pašvaldības (Durbes novada pašvaldība, Kuldīgas novada pašvaldība, Rojas novada pašvaldība, Saldus novada pašvaldība, Skrundas novada pašvaldība un Ventspils novada pašvaldība), viena Lietuvas rajona pašvaldība (Kretingas rajona pašvaldības administrācija) un trīs Lietuvas nacionālie un reģionālie parki (Aukštaitijas Nacionālā parka un Labanoras Reģionālā parka direkcija, Biržu Reģionālā parka direkcija un Žemaitijas Nacionālā parka direkcija).

Projekta partneri izsaka milzīgu pateicību visiem, kas piedalījās projekta īstenošanā, t.sk. Tūrisma informācijas centriem, vides gidiem, nevalstiskajām organizācijām, kas pārstāv cilvēkus ar invaliditāti un visiem projekta izpildītājiem.

Informācijas avots: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/unigreen/dabas-takas/skrundas-pastaigu-taka/

Foto: Aivita Staņeviča