Pašvaldības policija saņem jaudīgu aprīkojumu zvejas kontrolei

Pašvaldības policija saņem jaudīgu aprīkojumu zvejas kontrolei

Skrundas novads ir bagāts ar lašupēm un foreļu upēm, un citām ūdenstilpēm, kas ir ļoti nozīmīgas dažādu zivju sugu dzīvotnes un to saglabāšana ir viena no vides aizsardzības prioritātēm.

Zivju resursu aizsardzībai Skrundas novada pašvaldības policija sadarbojas ar Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes inspektoriem, kuri zvejas kontrolē izmanto arvien jaunas inovatīvas metodes – novērošanu ar droniem, ūdenstilpju apsekošanu ar eholotēm, termokamerām un nakts redzamības ierīcēm. Tā kā Skrundas novada pašvaldības pienākums ir veikt makšķerēšanas un zvejas noteikumu ievērošanas kontroli savā administratīvajā teritorijā, lai stiprinātu pašvaldības policijas spējas operatīvi reaģēt uz saņemtajām ziņām par iespējamiem pārkāpumiem Skrundas novada ūdenstilpēs, ar Valsts zivju fonda atbalstu ir iegādāts jauns aprīkojums, īstenojot projektu “Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai Skrundas novadā” Valsts zivju fonda pasākuma "Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība" ietvaros.

Projekta rezultātā esam iegādājušies speciālu aprīkojumu zivju resursu aizsardzības uzlabošanai - laivu ar attiecīgu tās komplektāciju – dzinēju, piekabi, kā arī kvadriciklu, ar kuru transportēt laivu, nakts redzamības iekārtu un dronu, lai būtu iespēja fiksēt pārkāpumus arī no attāluma un diennakts tumšajā laikā. Paralēli projekta realizācijai, ir paredzēts instruēt pašvaldības policistus aprīkojuma lietošanā (iziet drona vadīšanas kursus).

 Projekta kopējās izmaksas ir 19 605,00 EUR, no kuriem Valsts zivju fonda finansējums ir 17 600,00 EUR, bet pašvaldības līdzfinansējums – 2005,00 EUR.

 Kā atzīst Skrundas novada pašvaldības policijas vecākais inspektors Andis Doniņš: “Tik tikko ir saņemts pēdējais nepieciešamais inventārs – laiva, līdz ar to esam gatavi operatīvi reaģēt arī uz izsaukumiem, kas saistīti ar nelikumībām ūdenstilpnēs. Vēl tikai jūlija beigās jāiziet drona vadīšanas apmācības, kas būtiski atvieglos ūdenstilpņu apsekošanu. Aicinām iedzīvotājus nepalikt vienaldzīgiem, ja rodas aizdomas par nelikumīgām darbībām upju ūdeņos, nekavējoties sazināties ar pašvaldības policiju, zvanot pa tālr. 29106501 vai 29446270”.

Informāciju sagatavoja: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Viktorija Reine, Skrundas novada pašvaldības projektu koordinatore

Foto: Iveta Rozenfelde