Projekts “Pastaigu takas un rekreācijas vietas izveide gar Ventas upi Skrundā” saņem īpašu nomināciju

Projekts “Pastaigu takas un rekreācijas vietas izveide gar Ventas upi Skrundā” saņem īpašu nomināciju

2021. gada 15. janvārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) tiešsaistes seminārā paziņoja Eiropas Padomes ģenerālsekretariāta organizētā konkursa “Eiropas Padomes (EP) Ainavas balvas” Latvijas nacionālās atlases īpašo nomināciju ieguvējus un uzvarētāju, par ko kļuvis Latvijas Dabas fonds ar projektu “Ainavas runā. Dabas daudzveidība Latvijas ainavās”.

2020. gadā notika jau sestā Latvijas nacionālā atlase, kurā tika saņemti kopumā pieci pieteikumi no četrām pašvaldībām un vienas sabiedriskās organizācijas. Pieteikumi saņemti no Kurzemes (Skrundas novada), Zemgales (Jaunjelgavas novada), Vidzemes (Smiltenes novada) un Latgales (Daugavpils pilsētas) reģioniem, savukārt Latvijas Dabas fonda projekts attiecināms uz visu Latviju. Ar pieteikumiem var iepazīties: https://www.varam.gov.lv/lv/eiropas-padomes-ainavas-balva.

Šogad nacionālās atlases vērtēšanas komisija izvirzīja arī īpašas nominācijas:   

Latvijas nacionālās atlases uzdevumi - katrā plānošanas reģionā identificēt labās prakses piemērus ainavu aizsardzībā, kopšanā un pārvaldībā, t.sk. pētniecībā un plānošanā un popularizēt tos, kā arī noteikt Latvijas pārstāvi līdzdalībai Konkursa sestajā sesijā.

Nacionālās atlases vērtēšanas komisija projektam “Pastaigu takas un rekreācijas vietas izveide gar Ventas upi Skrundā” piešķīra īpašu nomināciju -  Par kultūrvēsturiski un ainaviski nozīmīgas teritorijas sakārtošanu, izmantojot vidi saudzējošus tehniskos risinājumus un materiālus. Pastaigu taka Skrundā tika atklāta 2017. gada nogalē. Tā ir izbūvēta ar Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta Nr. LLI-10 “Dabas tūrisms visiem” atbalstu. Pastaigu taka ir 522 metrus gara. Tās vienā pusē stiepjas gleznains Ventas krasts, otrā pusē – Skrundas pilskalns, kur 13. gs. atradusies bruņinieku pils. Arheologi pieļauj, ka 180 cm platā taka ir veidota senā ceļa vietā, par ko varētu liecināt apkārtnes reljefs. Takas pamatne pēc senas tradīcijas ir oderēta ar vītolu zaru saišķiem, kas atvieglo ūdens novadi. Takas virsma ir klāta ar vietējā granīta izsijām, kas arī ir ūdeni caurlaidošs segums. Taka tiek izmantota pastaigām, aktīvai atpūtai un sportam. Gar pastaigu taku uzstādīti arī soliņi. Tā kalpo arī par sākuma vai noslēguma posmu laivotājiem. Turklāt taka ir piemērota arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 2019. gadā uz tās tika uzstādīts arī takas apmeklētāju reģistrators, lai varētu veikt cilvēku uzskaiti, kas kā pastaigu vietu izvēlējušies taku gar Ventu.

Projekts Nr. LLI-010 “Dabas tūrisms visiem (UniGreen)” īstenots ar INTERREG Latvijas-Lietuvas sadarbības programmas 2014.-2020. gadam atbalstu. Projekta īstenošanā piedalās Kurzemes plānošanas reģions, sešas Kurzemes novada pašvaldības (Durbes novada pašvaldība, Kuldīgas novada pašvaldība, Rojas novada pašvaldība, Saldus novada pašvaldība, Skrundas novada pašvaldība un Ventspils novada pašvaldība), viena Lietuvas rajona pašvaldība (Kretingas rajona pašvaldības administrācija) un trīs Lietuvas nacionālie un reģionālie parki (Aukštaitijas Nacionālā parka un Labanoras Reģionālā parka direkcija, Biržu Reģionālā parka direkcija un Žemaitijas Nacionālā parka direkcija).

Skrundas novada pašvaldības finansējums šajā projektā bija € 14 949,38, ERAF finansējums - € 84 713,11. Projekta kopējās izmaksas - € 99 662,49.

Taka tapusi, pateicoties projektētājam SIA “PBT” un par izbūvi parūpējās SIA “AVA”.

 

Informācija no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapas http://bit.ly/3iAke1r

Informāciju apkopoja: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste