Projektu konkursā "Mēs Skrundas novadam!" atbalstīti 6 projektu pieteikumi

Projektu konkursā

Šā gada 21. maijā tika sasaukta Skrundas novada pašvaldības atklāta projektu konkursa “Mēs Skrundas novadam!” projektu vērtēšanas komisijas sēde. 

Sēdē komisijas locekļi izvērtēja saņemtos projektu pieteikumus atbilstoši Skrundas novada domes apstiprinātajam konkursa nolikumam un projektu vērtēšanas kritērijiem.

Pavisam konkursa “Mēs Skrundas novadam!” ietvaros tika saņemti 10 projektu pieteikumi no nevalstiskām organizācijām un neformālām iedzīvotāju grupām. Projektu vērtēšanas komisija ir pieņēmusi lēmumu apstiprināt atbalsta saņemšanai 6 projektu pieteikumus, kuri atbilda vērtēšanas kritērijiem un saņēma vismaz minimāli nepieciešamo punktu skaitu.

Atbalsta saņemšanai apstiprinātie projektu pieteikumi:

  1. Interesentu kopa “Latvijai 101”

Atpūtas zonas izveide skvērā Valtaiķu pansionātā;

  1. Interešu kopa “Rudbārži”

Informācijas stends pie Rudbāržu evaņģēliski luteriskās baznīcas;

  1. Nīkrāces pagasta neformāla iedzīvotāju grupa

Otrā iespēja – veļas žāvētavām!

  1. Neformālā iedzīvotāju grupa

Atpūtas vieta pie Nīkrāces Saieta nama;

  1. Iedzīvotāju grupa

Rotaļu laukums Sporta un Saldus ielas dzīvojamo māju rajonā, Skrundā;

  1. Skrundas pagasta iedzīvotāju grupa

Veļas namiņš Kušaiņu 2.

 

Informāciju sagatavoja: Edgars Zeberliņš, Skrundas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājs