Sākušies stāvlaukuma izbūves darbi pie PII “Liepziediņš”

Sākušies stāvlaukuma izbūves darbi pie PII “Liepziediņš”

Lai uzlabotu drošību pie bērnudārza un atvieglotu bērnu nogādāšanu līdz pirmsskolas izglītības iestādei ar automašīnām, Skrundas novada pašvaldība lēma par stāvlaukuma izbūvi Saldus ielā 15, Skrundā.  

Automašīnu novietošana bija apgrūtinoša jau pirms ēkas rekonstrukcijas, jo ielas malā tām nebija paredzēta vieta. Novērojot transportlīdzekļu plūsmu dienas stundās, kad vecāki ved savas atvases uz/no bērnudārza, tika secināts, ka bieži vien nav brīvu vietu, kur automašīnu atstāt, kā arī tas nav droši ne vecākiem, ne bērniem, ne arī citiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Kā atzīst Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece: “Ir svarīgi, lai mūsu mazākie Skrundas novada iedzīvotāji justos droši, lai vecākiem raizes nesagādātu mazo atvašu nogādāšana bērnudārzā, lai arī citiem autovadītājiem būtu ērti un droši pārvietoties šajā maršrutā.”

Darbus veic SIA “Taku meistars”. Projekta kopējās izmaksas ir 14 906,20 EUR bez PVN, kas pilnībā tiek segtas no pašvaldības budžeta. Darbus plānots pabeigt līdz 2020. gada 31. jūlijam.

Aicinām bērnu vecākus un citus autovadītājus ievērot uz būvdarbu laiku izvietotās ceļazīmes un ierobežojumus.

Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” ēka pēc vērienīgas rekonstrukcijas tika nodota ekspluatācijā pagājušā gada novembrī. Tajā paredzētas vietas 147 bērniem.

Teksts un foto: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste