Skrundā īsteno projektu cilvēkiem ar invaliditāti

Skrundā īsteno projektu cilvēkiem ar invaliditāti

Šī gada aprīlī pie Skrundas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” tika uzsākti gājēju celiņa izbūves darbi.

Tā ir tikai neliela daļa no Latvijas-Lietuvas pārrobežu projekta “I can work” jeb “Solis uz priekšu”, kas tiek īstenots, lai attīstītu personu ar invaliditāti personīgos resursus un nodarbinātībai nepieciešamās prasmes. Šo projektu īsteno Kurzemes plānošanas reģions kopā ar partneriem no Latvijas un Lietuvas. Skrundas novada pašvaldība ir vienīgā sadarbības partnere Latvijā.

Projekta “I can work” mērķis ir veicināt izpratni par cilvēku ar invaliditāti spēju iekļauties darba tirgū. Tā ietvaros gājēju celiņš personām ar invaliditāti pie Sociālā dienesta jau ir pabeigts, savukārt līdz jūlijam pagalmā plānots izveidot emocionālo labirintu jeb sajūtu taku. Šis labirints taps, darbojoties pašiem projekta dalībniekiem radošajās un kokapstrādes darbnīcās.

Sociālā dienesta vadītāja Anda Vītola informē: “Projekta ietvaros dalībniekiem tiks nodrošinātas dažādu speciālistu konsultācijas, organizētas ne tikai kokapstrādes un radošās darbnīcas, bet arī tikšanās ar Skrundas novada darba devējiem. Tas ir svarīgi, lai iepazīstinātu darba devējus ar iespēju nodarbināt arī personas ar invaliditāti, skaidrot, ko tas dos abām pusēm, censties iedrošināt un atbalstīt personas ar invaliditāti un atrast piemērotāko veidu vai nodarbošanos, noderīgumu sabiedrībai. Būs psihologa, sociālā darbinieka, karjeras konsultanta, ergoterapeita un fizioterapeita konsultācijas. Projekta dalībnieks varēs gan attīstīt savas spējas, gan pareizi pielietot savas prasmes.” Papildus projektā plānots  organizēt arī apmācības un supervīzijas pašiem speciālistiem, kuri strādā ar šiem klientiem gan Latvijā, gan Lietuvā.

Projekta darbības laiks ir no 01.02.2021. līdz 31.01.2023. gadam. Projekta kopējās izmaksas sastāda 459 292,97 EUR, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 390 399,00 EUR, savukārt Skrundas novada pašvaldības līdzfinansējums ir 138 771,10 EUR.

 

Informāciju sagatavoja: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste