Skrundas novada pašvaldība izsludina projektu konkursu "Mēs Skrundas novadam!"

Skrundas novada pašvaldība izsludina projektu konkursu

Skrundas novada pašvaldība izsludina atklātu projektu konkursu “Mēs Skrundas novadam!”. Projektu konkursa ietvaros tiks finansiāli atbalstītas iedzīvotāju idejas, kuras paredz uzlabot un pilnveidot Skrundas novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti un apkārtējo vidi.

Projektu pieteikumus var iesniegt nevalstiskas organizācijas (t.i. biedrības, nodibinājumi un reliģiskas organizācijas), kā arī neformālas iedzīvotāju grupas - (vismaz 5 fiziskas personas – Skrundas novada iedzīvotāji, piemēram, pensionāru, jauniešu un sieviešu klubi, daudzdzīvokļu namu īrnieku/īpašnieku grupa, bērnu un to vecāku grupa, interešu kopa u.tml.).

Projektu konkursa ietvaros pieejamais kopējais finansējuma apjoms ir 4000,00 (četri tūkstoši) EURO. Līdzekļu sadalījums projektiem tiek veikts konkursa kārtībā atbilstoši pašvaldības apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem. Viena projekta realizācijai pieejamais pašvaldības atbalsts – līdz 500,00 (pieci simti) EURO.

Sīkāka informācija pieejama pašvaldības mājas lapas sadaļā „Projekti”.

Projekta pieteikumus pieņem Skrundas novada pašvaldības apmeklētāju apkalpošanas centrā (Raiņa ielā 11, Skrundā, Skrundas novadā) no 2019. gada 8. aprīļa līdz 2019. gada 8. maijam (plkst. 17.00).