Turpina attīstības projektus

Turpina attīstības projektus

Arī šajā laikā, kad dzīve valstī daudzās jomās apstājusies, darbs pie attīstības projektiem Skrundas novadā turpinās iepriekš ierastajā ritmā. Šogad tiks uzsākti vairāki attīstības projekti gan par Eiropas Savienības fondu, gan pašvaldības līdzekļiem.

Viens no tiem ir Lauku atbalsta dienesta LEADER projekts “Teritorijas labiekārtošana gar Ventas upi Skrundā”. Tajā paredzēts īstenot jau cilvēku iecienītās pastaigu takas gar Ventu projekta 2. kārtu. Takas galā pie Ventas būs atpūtas vieta, tiks labiekārtota teritorija 260 m2 platībā, uzstādītas 2 apgaismes laternas, karkass čigānu pirtij, izveidota ugunskura vieta un iekārtota pārģērbšanās telpa.

Ar otra LEADER projekta “Deportācijas piemiņas vagona un tā ekspozīcijas atjaunošana” atbalstu paredzēts atjaunot 90. gadu sākumā izveidoto ekspozīciju Deportāciju piemiņas vagonā, kas atrodas Skrundas dzelzceļa stacijā. Esošo ekspozīciju paredzēts papildināt ar jauniem eksponātiem, kā arī atjaunot piemiņas vagona bojātās koka daļas, bet vagona iekšpusē izveidot jaunas apgaismotas vitrīnas un planšetes ar vēstures liecībām.

Trešais LEADER projekts “Pacēlāja/lifta izbūve Rudbāržu internātskolas ēkā” paredz izbūvēt pacēlāju bijušās Rudbāržu internātskolas ēkā. Tas ir pirmais solis, lai šobrīd neizmantotajai ēkai rastu jaunu pielietojumu un padarītu to piemērotu sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai jau tuvā nākotnē. Šobrīd notiek pacēlāja izbūves būvprojekta izstrāde. Būvdarbus plānots veikt gada otrajā pusē.

Turpinās darbs pie video novērošanas sistēmas attīstības Skrundā. Pagājušā gada nogalē veiksmīgi noslēdzās Interreg Lat-Lit pārrobežu sadarbības projekts “Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā”, ar kura atbalstu Skrundā intensīvākajās auto satiksmes vietās tika izvietotas 3 video novērošanas kameras, bet video ierakstu uzglabāšanas vajadzībām iegādāts jauns jaudīgs datu serveris. Šogad Skrundā, papildus esošajām kamerām, par pašvaldības līdzekļiem ir izvietotas 5 jaunas video novērošanas kameras un vēl 2 tiks uzstādītas līdz gada beigām. 

Informāciju sagatavoja: Edgars Zeberliņš, Skrundas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājs