Ventas kalns un stega LLU studentu skicēs

Ventas kalns un stega LLU studentu skicēs

Skrundas novadā krastā reiz izkāpis unikāls dzīvnieks, dinozauru priekštecis - stega. Pirmais šāds četrkājainais reptilis no pasaules okeāna uz sauszemes izkāpis pirms apmēram 360 miljoniem gadu.

Unikālajam dzīvniekam pēc šiem daudziem miljoniem gadu ir dota iespēja atdzimt, atdzimt ziedu skulptūras, pastaigu takas un dažādu citu dabas objektu veidolā. Lai šo ideju īstenotu, Skrundas novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Mini SD” un SIA “Skrundas komunālā saimniecība” ir izveidojusi pirmo Ziedu stegu pie Skrundas autoostas, kuru jau šobrīd var apskatīt ikviens interesents un iztēloties, kāds šis reptilis reiz ir izskatījies.

Ņemot vērā pašvaldības iepriekšējo labo pieredzi, sadarbojoties ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU), kuras studenti 2015. gadā izstrādāja Skrundas pilsētas Stūra, Ventas un Liepājas ielu kvartāla attīstības koncepciju, arī šoreiz tika uzrunāti LLU jaunieši.  Š.g. 3. maijā studenti bija ieradušies Skrundā, lai novērtētu situāciju,  klātienē izstaigātu Ventas kalnu un izbūvēto “sajūtu taku”, apskatītu Ventas stegas maketu Skrundas muižā un saņemtu darba uzdevumu no pašvaldības Attīstības nodaļas speciālistiem. Smēlušies idejas, studenti devās mājup, lai studiju kursa darba ietvaros izstrādātu priekšlikumus Ventas kalna publiskās teritorijas labiekārtošanai, iekļaujot tajā vides objektu - Venta stega. Rezultātus devāmies apskatīt un idejas uzklausīt klātienē LLU Vides un būvzinātņu fakultātē.

Jāuzteic studentu ieguldītais darbs un interesantie risinājumi, ar kuriem aicinām ikvienu iepazīties mūsu mājaslapas sadaļā Projekti. Studenti piedāvā pastaigu takas attīstības koncepcijā ietvert tādus elementus kā skatu rāmi, dažādus laipas risinājumus gar Ventas upi – no koka laipas līdz pat stikla tiltam, - strūklakas, apstādījumus un citus interesantus dizaina elementus. Pēc LLU mācībspēku iniciatīvas tiek apsvērta iespēja slēgt sadarbības līgumu par studentu piesaisti publisku teritoriju plānošanai.

Interesantākais un piemērotākais Venta stega risinājums, iespējams, tiks realizēts Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Visit Venta” LLI-293 ietvaros.

Studentu piedāvātos risinājumus var apskatīt sadaļā Projekti

Informāciju sagatavojusi: Gita Rubežniece-Zute, Attīstības nodaļas vadītāja

Iveta Rozenfelde, sabiedrisko attiecību speciāliste