Labo darbu nedēļa arī Raņķos

Labo darbu nedēļas aicinājumam atsaucās arī Raņķu pārvaldes darbinieki.Viņi sakopa Sudmalnieku birzī tā saukto "mīlestības taku"- sagrāba nokritušās rudens lapas un uzlika atkritumu urnu.
Teksts un foto - Aija Zeme