Nīkrācē aizvadītas "Zolītes" sacensības

21. novembrī Nīkrāces atpūtas centrā norisinājās sacensības kāršu spēlē “Zolīte”, uz kurām dalībnieki bija ieradušies no Nīkrāces, Skrundas un Kazdangas. Šoreiz pavisam piedalījās divdesmit dalībnieki – 18 vīrieši un 2 sievietes.  Ar 22 punktiem trešo vieta ieguva sacensību dalībnieks no Skrundas – Ģirts Puškarevs. Ar 26 punktiem otro vietu ieguva sacensību dalībnieks no Nīkrāces – Lauris Matutis. Ar 27 punktiem pirmo vietu ieguva dalībnieks no Nīkrāces – Andris Lielāmers. Uzvarētāji saņēma diplomus, medaļas un piemiņas balvas. Paldies ikvienam dalībniekam par piedalīšanos! Teksts un foto: Ilona Rītiņa, Nīkrāces sporta organizatore