Pārgājiens no Rudbāržiem pa O. Kalpaka pēdām

Meži un krūmi, pļavas un ceļi, šķēršļu joslas, atjautības uzdevumi šaušana un pārkļūšana upes otrā krastā pa virvju ceļiem - šie un vēl vairāki uzdevumi sagaidīja jauniešus, kuri devās pārgājienā pa pulkveža Oskara Kalpaka bataljona pēdām. Pārgājienā viņi izzināja arī vēsturi. Kā jauniešiem gāja, pastāstīs TV Skrunda. Informācija pārpublicēta no: http://tvskrunda.lv