2021. gadā izmaiņas GMI, trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņu apmēros

2021. gadā izmaiņas GMI, trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņu apmēros

2021. gadā izmaiņas GMI, trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņu apmēros, kā arī ar 1. aprīli tiks mainīta arī mājokļa pabalsta aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtība.

2020. gada 17. decembrī valdībā tika pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumos Nr. 727 “Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014. - 2020. gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi” saistībā ar izmaiņām trūcīgā un maznodrošinātā statusam Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā.

 

Pirmā un vienīgā

persona mājsaimniecībā

Katra nākamā persona

mājsaimniecībā

Garantētais minimālais ienākums

109 eiro

76 eiro

Trūcīga mājsaimniecība

272 eiro

190 eiro

Maznodrošināta mājsaimniecība

327 eiro

229 eiro

 

Tāpat kā līdz šim, trūcīgajām un maznodrošinātajām ģimenēm (personām) tiks izsniegtas Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta pakas, kuru pamats ir Sociālā dienesta izsniegta izziņa.

Sīkāka informācija, sazinoties ar Sociālo dienestu pa tālr. 63331295 vai e-pastā: socdienests@skrunda.lv

 

Informāciju sagatavoja: p/a "Sociālais dienests" vadītāja Anda Vītola