30. oktobrī Jauniešu centrā noslēguma pasākums "Pats savam saimes galdam"

30. oktobrī Jauniešu centrā noslēguma pasākums

30.oktobrī plkst. 12.00 Skrundas multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā norisināsies  Programmas uzņēmīgajiem un rosīgajiem - “Pats savam saimes galdam” projektu noslēguma pasākums.

Programmu finansiāli atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds. Projektus šajā programmā visā Skrundas novadā īsteno biedrības "Ventas krasti" un "Mini SD". Projektā kopumā iesaistītas vairāk kā 40 ģimenes. Pavasarī projekta dalībnieki saņēma stādāmos materiālus, dārzkopības inventāru, minerālmēslus un arī praktiskus padomus dārza kopšanā un ražas saglabāšanā. Rudens sezonā projektā iesaistītās personas, izvērtējot viņu iespējas un izteiktos priekšlikumus- saņēma augļkoku un krūmiņu stādus. Dalībnieki tika mudināti pārpalikumu no savas saimniecības ziedot Zupas virtuvei. Izsakām atzinību Brigitai Dumpfai, kura ziedoja Zupas virtuvei dārzeņus.
Projekta noslēgums paredzēts rudenī pēc ražas novākšanas un visu lauku darbu apdarīšanas. Tāpēc - aicinām ikvienu projekta dalībnieku ar savu klātbūtni pagodināt šo noslēguma pasākumu.