No 2020. gada novembra Biedrība “Mini SD” īsteno Motivācijas programmu

No  2020. gada novembra Biedrība “Mini SD” īsteno Motivācijas programmu

No  2020. gada novembra Biedrība “Mini SD” īsteno Motivācijas programmu “Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu grupām”.

Programmas mērķis: nodrošināt motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumus (pārmaiņu aģentu un citus profesionāļus, individuālās un grupu konsultācijas, atbalsta un pašpalīdzības grupas, informatīvi izglītojošus pasākumus un citus MK noteikumos un profilēšanas rezultātā noteiktos pakalpojumus u.c.) sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautajām mērķa grupām pēc vecuma, dzimuma, invaliditātes un etniskās piederības, veicinot to integrāciju sabiedrībā, iekļaušanos sociālajā dzīvē, veidojot izpratni savu tiesību aizstāvībā, palīdzot iesaistīties izglītībā/apmācībā.

Programmas īstenošanas vieta: Kurzemes reģions

Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumi pieejami bez maksas:

  • sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personām, kuras pakļautas diskriminācijas riskam dzimuma dēļ,
  • personām pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, no vardarbības  cietušām personām, personām, kuras kopj citu ģimenes locekli, un viena vecāka ģimenes pārstāvjiem;
  • sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personām, kuras pakļautas diskriminācijas riskam vecuma dēļ (personām pēc 50 gadu vecuma);
  • sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personām, kuras pakļautas diskriminācijas riskam invaliditātes dēļ, tai skaitā bezdarbnieki ar invaliditāti, personas ar invaliditāti un zemu izglītības līmeni;
  • sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personām, kuras pakļautas diskriminācijas riskam etniskās piederības dēļ, tai skaitā romi un citas etniskās minoritātes.

Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumi mērķa grupai paredz nodrošināt individuālās konsultācijas ar Pārmaiņu aģentu (sociālo darbinieku), psihologa, karjeras konsultanta, jurista konsultācijas un specialistu vadītas atbalsta grupas par aktuālām tēmām, kurās personas tiks motivētas pārmaiņām, tiks attīstītas dzīves prasmes un iemaņas, it īpaši prasmes, kas palīdz personai iekļauties sabiedrībā – sākt darba meklējumus, iesaistīties nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātībā, izglītībā/apmācībā, vai kvalifikācijas ieguvē.

Programmas ilgums 24 mēneši, kopumā programmā iesaistāmi  180 klienti no dažādām mērķgrupām.

Informāciju sagatavoja: Biedrības “Mini SD” valdes priekšsēdētāja Anda Vītola