Notikusi projekta “I can work” uzsākšanas sanāksme

Šā gada 26. februārī Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar vienu Latvijas un diviem Lietuvas partneriem (Skrundas novada pašvaldība, Kretingas Dienas aktivitāšu centrs un Invalīdu nodarbinātības un pakalpojumu centrs Raseiņos) attālināti organizēja pirmo projekta uzsākšanas sanāksmi, kurā piedalījās projekta darba grupas un vadības grupas pārstāvji no projekta partneru organizācijām. 

Tikšanās laikā tika izrunātas projekta uzsākšanas aktivitātes, savstarpējā sadarbība un komunikācija, plānotās projekta darbības kopumā un detalizēti izrunātas projekta pirmajā periodā ieviešamās aktivitātes.

Laika posmā līdz šā gada jūlijam paredzētas dažādas aktivitātes: darba grupas un vadības grupas  tikšanās, individuālas speciālistu (sociālā darbinieka, psihologa, fizioterapeita, karjeras konsultanta, ergoterapeita) konsultācijas cilvēkiem ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem, lai aktivizētu personiskos resursus un pašapziņu un motivētu iekļaušanos darba tirgū, atbilstoši personas spējām; cilvēki ar invaliditāti tiks motivēti piedalīties darba prasmju attīstīšanas aktivitātēs – darbnīcās: keramikas, kokapstrādes un radošajā darbnīcās, kafijas/virtuves darbnīcās; Latvijas un Lietuvas partneri  kopīgi lems par apmācības programmas tēmām par cilvēkiem ar invaliditāti un darba tirgu; tiks organizētas tikšanās 20 Kurzemes reģiona pašvaldībās ar  darba devējiem, lai  informētu par cilvēku ar invaliditāti iekļaušanas iespējām darba tirgū. Tikšanās reizēs piedalīsies arī cilvēki ar invaliditāti, kas pārstāvēs savu viedokli;  tiks organizētas kopienas aktivitātes Raseiņu pašvaldībā kurā piedalīsies cilvēki ar invaliditāti kopā ar sociālo darbinieku, lai informētu sabiedrību par keramikas un radošajās darbnīcās izgatavoto produkciju un veicinātu savstarpējo komunikāciju. Plānots veikt infrastruktūras uzlabošanu, lai nodrošinātu  pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem un aprīkojuma iegādi sociālo pakalpojumu efektivitātes uzlabošanai un dažādošanai.

Plānots  izgatavot informatīvus materiālus par cilvēkiem ar invaliditāti un viņu iesaisti darba tirgū. Savukārt, iesaistot medijus, tiks informēta sabiedrība.

Projekta ieviešana paredzēta no 2021. gada 1. februāra līdz 2023. gada 31. janvārim. Projekta kopējās izmaksas veido 459 292,97 EUR (t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļi 390 399,00 EUR).

Papildu informācijai:

Ilona Talente
Kurzemes plānošanas reģiona
projekta “I can work” koordinatore
Tālrunis: 27016380,
Epasts: ilona.talente@kurzemesregions.lv