Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Skrundas novadā

Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Skrundas novadā

2020. gada 27. novembrī Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padome apstiprinājusi grozījumus “Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plānā 2017.–2020. gadam”, kas izstrādāts projekta “Kurzeme visiem” ietvaros.

Veiktie grozījumi kopumā saglabā DI plānā iepriekš nospraustos mērķus, precizējot finansējuma sadalījumu starp pašvaldībām un ES.

Pamatojoties uz šiem grozījumiem tiek palielināta projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Skrundas novadā“. Kopējā projekta summa 490 738,97 EUR.

Papildus informējam, ka ir noslēdzies projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Skrundas novadā“. būvniecības projekta izstrādes process, kuru veica SIA “ARHITEKTŪRAS DIZAINA STUDIJA", un ir izsludināts iepirkums par būvdarbu veikšanu objektos Dīķu iela 1 un Torņa iela 6, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads.