Senioriem iespēja apgūt jaunas prasmes

Senioriem iespēja apgūt jaunas prasmes

2021. gada augustā uzsāktas apmācības Skrundas apkaimes senioriem ar projekta “Skrundas novada seniori mācās” atbalstu. Apmācības paredzēts realizēt četros apmācību ciklos pa 6 nodarbībām katrā. 

Seniori savas zināšanas, prasmes un pieredzi varēs papildināt apmācībās digitālās prasmes, ārstniecības augu un dabas velšu pielietojums mājsaimniecībā, veselībā un skaistumkopšanā, kustību un elpošanas apmācībās, kā arī otreizizmantojamo materiālu pielietojums mājsaimniecībā un interjerā. Pirmās apmācību cikla “DIGITĀLĀS PRASMES” notiks 2021. gada 10. un 12. augustā plkst.9,00 Skrundas vidusskolas datorklasē. Interesenti aicināti pieteikties pat t.nr. 26667415 Anda Vītola.

Projekts „Skrundas novada seniori mācās” īstenots ar mērķi, lai uzlabot senioru dzīves kvalitāti Skrundas apkaimē, veicinot viņu vēlmes un spējas īstenot savas iniciatīvas, iegūstot jaunas prasmes un zināšnas. Nodrošinot līdzdarbību un piederības sajūtu vietējai kopienai. Senioru apmācību mērķis ir izglītoties, socializēties, gūt jaunas un inovatīvas zināšanas, smelties iedvesmu, gūt motivāciju un prasmes kopīgās apmācībās. Mazināt atstumtības un diskriminācijas risku senioriem vecumā 50 un vairāk gadu. Projektā tiek  nodrošināti apmācību pakalpojumi 4 ciklos. Projektu īsteno biedrība “MINI SD” sadarbībā ar Kuldīgas novada pašvaldību.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Darīsim paši!” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Informāciju sagatavoja biedrības “Mini SD” valdes priekšsēdētāja Anda Vītola